Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA 2012 rok

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-90-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.xls (1,90MB)

XLSUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls (353,50KB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (1,34MB)
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (1,30MB)

PDFopinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę w 2012 roku.pdf (1,37MB)
PDFopinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf (1,26MB)
 

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2012 rok.xls (1,40MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0150-181-2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.xls (1,43MB)

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2012.doc (30,50KB)
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.xlsx (459,13KB)
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.doc (394,50KB)
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2012.xls (434,50KB)
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2012.doc (83,00KB)

 DOCXSPRAWOZDANIE NR 1-2013 z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2012 rok.docx (13,13KB)
XLSXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - sprawozdanie rozcne z wykonania budżetu gminy za 2012 .xlsx (600,06KB)
XLSXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta 0050-358-2013 z 27 marca 2013 - informacja o stanie mienia Gminy Popielów.xlsx (97,05KB)
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.doc (1,07MB)

 PDFInformacja Wójta Gminy dot.budżetu Gminy Popielów za poprzedni rok budżetowy.pdf (1,13MB)
PDFopinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012.pdf (1,37MB)
PDFopinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2013.pdf (1,13MB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)