Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BUDŻET GMINY NR ROK 2011

XLSUchwała Rady Gminy Nr XLIV-13-2010 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls

PDFUchwała RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf
PDFopinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2011 z dnia 11.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls

XLSZarządzenie Wójta Gminy 0151-17-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok.xls

XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.xlsx
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011.doc
XLSINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2011.xls
DOCCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2011.doc
DOCsprawozd. I pół. 2011 SCKTiR.doc

XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011.xlsx
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.doc
XLSXZałącznik nr 2 do ZW 0050-204-2012 informacja o stanie mienia.xlsx
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2018 z dnia 7.05.2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.xls
 

 PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 rok.pdf

XLSINFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2011 ROK.xls

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    31-01-2011 13:29
    przez: Grażyna Kuźnik
  • zmodyfikowano:
    05-06-2012 14:20
    przez: Grażyna Kuźnik
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl