Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
374192971135828320553904138599334293561434825333083406920626
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411313292138957311432423123684294162619833640304733166738677
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 81098
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 50131
 3. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 44166
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 39466
 5. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 27777
 6. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 22620
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 20197
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018
  Wyświetleń: 18839
 9. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 14297
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13715
 11. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13704
 12. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 12933
 13. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 12417
 14. Przetargi
  Wyświetleń: 11703
 15. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 11303
 16. Wybory
  Wyświetleń: 10971
 17. PRZETARGI 2019
  Wyświetleń: 10219
 18. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 10055
 19. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 9195
 20. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 9044
 21. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 8814
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8644
 23. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8438
 24. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7532
 25. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 7527
 26. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 7031
 27. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 6999
 28. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 6842
 29. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6740
 30. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 6720
 31. Konkursy
  Wyświetleń: 6705
 32. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 6669
 33. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6504
 34. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 6251
 35. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 6139
 36. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 6122
 37. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2019
  Wyświetleń: 6095
 38. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 6075
 39. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 6073
 40. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 6072
 41. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 6057
 42. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 5899
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5873
 44. RADA GMINY
  Wyświetleń: 5872
 45. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5842
 46. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 5819
 47. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 5639
 48. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5625
 49. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5583
 50. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5578
 51. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 5549
 52. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 5457
 53. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 5404
 54. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5200
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5196
 56. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5176
 57. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 5150
 58. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 5108
 59. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 5051
 60. Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5029
 61. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 5004
 62. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4997
 63. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 4970
 64. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4958
 65. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 4947
 66. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4937
 67. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4912
 68. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4905
 69. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4888
 70. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 4859
 71. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4818
 72. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 4801
 73. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 4785
 74. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 4741
 75. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4699
 76. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4673
 77. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 4673
 78. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 4664
 79. Kontrole
  Wyświetleń: 4655
 80. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4645
 81. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4625
 82. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4617
 83. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 4609
 84. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 4603
 85. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4587
 86. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4566
 87. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4562
 88. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4525
 89. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 4519
 90. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4514
 91. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 4474
 92. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 4474
 93. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4458
 94. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 4439
 95. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4371
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4351
 97. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 4341
 98. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4319
 99. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 4287
 100. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 4251
 101. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 4244
 102. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4180
 103. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4162
 104. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 4155
 105. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 4110
 106. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 4077
 107. Informacja o jakości wody - wodociąg
  Wyświetleń: 4031
 108. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 4029
 109. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3991
 110. EBOI
  Wyświetleń: 3923
 111. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 3922
 112. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3912
 113. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3911
 114. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 3886
 115. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3850
 116. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3808
 117. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 3714
 118. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3652
 119. Lobbing
  Wyświetleń: 3646
 120. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 3634
 121. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 3555
 122. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3546
 123. Majątek gminy
  Wyświetleń: 3368
 124. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 3318
 125. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 3296
 126. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 3293
 127. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3287
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3283
 129. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 3271
 130. EBO 365
  Wyświetleń: 3201
 131. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 3181
 132. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3168
 133. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 3136
 134. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3105
 135. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 3081
 136. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 3075
 137. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 3074
 138. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 3056
 139. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 3037
 140. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2989
 141. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 2961
 142. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 2937
 143. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2936
 144. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2855
 145. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 2827
 146. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2814
 147. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2809
 148. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2802
 149. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2759
 150. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 2757
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2738
 152. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2731
 153. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2713
 154. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2696
 155. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2691
 156. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2674
 157. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2659
 158. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2651
 159. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2637
 160. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 2635
 161. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2634
 162. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2593
 163. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 2555
 164. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2554
 165. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 2533
 166. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 2532
 167. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2527
 168. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 2517
 169. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2510
 170. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 2493
 171. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2474
 172. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 2468
 173. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 2447
 174. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2444
 175. BUDŻET GMINY NA ROK 2019
  Wyświetleń: 2441
 176. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 2440
 177. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 2422
 178. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 2396
 179. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2391
 180. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2386
 181. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2365
 182. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 2361
 183. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 2360
 184. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2357
 185. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2350
 186. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 2341
 187. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 2311
 188. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 2301
 189. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2297
 190. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2297
 191. BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 2295
 192. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2247
 193. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2225
 194. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2220
 195. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 2219
 196. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 2213
 197. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 2212
 198. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2211
 199. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 2202
 200. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 2198
 201. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2197
 202. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 2175
 203. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 2140
 204. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2104
 205. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2091
 206. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2086
 207. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2070
 208. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2060
 209. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 2059
 210. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2059
 211. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2048
 212. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2047
 213. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 2045
 214. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 2044
 215. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 2031
 216. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 2019
 217. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2018
 218. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 2012
 219. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 2002
 220. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1999
 221. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1977
 222. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1977
 223. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1971
 224. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1969
 225. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1959
 226. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1958
 227. Druki oświadczeń majątkowych radnych
  Wyświetleń: 1957
 228. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1955
 229. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1948
 230. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1934
 231. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1933
 232. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1932
 233. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1919
 234. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1919
 235. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1918
 236. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1917
 237. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1899
 238. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1894
 239. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1888
 240. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1884
 241. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1880
 242. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1878
 243. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1877
 244. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1873
 245. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1872
 246. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1867
 247. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1850
 248. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1843
 249. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1832
 250. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1797
 251. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1791
 252. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1789
 253. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1789
 254. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1776
 255. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1774
 256. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1768
 257. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1752
 258. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1743
 259. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1739
 260. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1738
 261. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 1737
 262. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1736
 263. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1734
 264. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1732
 265. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1728
 266. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1726
 267. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1716
 268. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1710
 269. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1710
 270. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1690
 271. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1687
 272. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1667
 273. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1666
 274. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1660
 275. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1650
 276. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1648
 277. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1644
 278. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1641
 279. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1634
 280. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1626
 281. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1625
 282. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1604
 283. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1594
 284. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
  Wyświetleń: 1588
 285. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1587
 286. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1574
 287. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1574
 288. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 1539
 289. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1527
 290. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1525
 291. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1518
 292. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 1495
 293. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1471
 294. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 1466
 295. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1463
 296. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 1423
 297. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1414
 298. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 1405
 299. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
  Wyświetleń: 1397
 300. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1393
 301. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 1391
 302. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1384
 303. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 1364
 304. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1359
 305. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 1359
 306. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1334
 307. Protokoły
  Wyświetleń: 1309
 308. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 1295
 309. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1291
 310. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1288
 311. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1285
 312. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1268
 313. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1267
 314. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1262
 315. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1257
 316. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1239
 317. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1212
 318. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 1202
 319. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1197
 320. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1192
 321. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1187
 322. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 1160
 323. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1159
 324. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1141
 325. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1140
 326. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1134
 327. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 1086
 328. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1085
 329. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 1080
 330. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1056
 331. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 1053
 332. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 1050
 333. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1045
 334. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 1042
 335. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1039
 336. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1020
 337. Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 992
 338. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 973
 339. BOS.271.08.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (III postępowanie)
  Wyświetleń: 941
 340. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 932
 341. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 897
 342. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 868
 343. BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice
  Wyświetleń: 863
 344. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 851
 345. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 845
 346. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 823
 347. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018
  Wyświetleń: 764
 348. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 761
 349. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 745
 350. INFORMACJA O ZAKUPIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP STARE SIOŁKOWICE
  Wyświetleń: 732
 351. BOS.271.15.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 709
 352. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 706
 353. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 691
 354. BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 663
 355. BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 639
 356. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Wyświetleń: 613
 357. BOS.271.1.2019 Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 604
 358. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 561
 359. BOS.271.16.2019.TJ Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 559
 360. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy 2019
  Wyświetleń: 536
 361. BOS.271.11.2018 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 528
 362. BOS.271.5.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (III postępowanie)
  Wyświetleń: 514
 363. Aktualne wyniki badań wody – Kąpielisko „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 512
 364. BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)
  Wyświetleń: 507
 365. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 503
 366. BOS.271.17.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach (II Postępowanie)
  Wyświetleń: 495
 367. BOS.271.3.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 493
 368. Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018
  Wyświetleń: 479
 369. BOS.271.4.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (II postępowanie)
  Wyświetleń: 476
 370. BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 474
 371. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 468
 372. BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie
  Wyświetleń: 459
 373. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów
  Wyświetleń: 457
 374. BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)
  Wyświetleń: 439
 375. BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 424
 376. Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.
  Wyświetleń: 382
 377. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 381
 378. Informacja Wójta Gminy Popielów o możliwości powstania kanału technologicznego
  Wyświetleń: 365
 379. BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 364
 380. BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
  Wyświetleń: 358
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr BOS.6220.1.2019.MM.2019 z dnia 22 lipca 2019r
  Wyświetleń: 355
 382. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 244
 383. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 243
 384. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 237
 385. BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 215
 386. Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 201
 387. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 187
 388. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów - 2019
  Wyświetleń: 179
 389. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy, przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 172
 390. Zarządzenie nr 0050/157/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 169
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących
  Wyświetleń: 160
 392. Zarządzenie nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 149
 393. Zapytanie ofertowe dotyczące: PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DACHU PŁASKIEGO NAD CZĘŚCIĄ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W M. KARŁOWICE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ
  Wyświetleń: 146
 394. Zapytanie ofertowe na lampy solarne
  Wyświetleń: 143
 395. Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła
  Wyświetleń: 133
 396. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 132
 397. Zarządzenie nr 0050/144/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/72/2019
  Wyświetleń: 132
 398. Zarządzenie nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 132
 399. Zapytanie ofertowe na urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu - dostawę i montaż wyposażenia Street Workout Park-u
  Wyświetleń: 122
 400. Zarządzenie nr 0050/137/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 119
 401. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”
  Wyświetleń: 118
 402. Zarządzenie nr 0050/151/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 114
 403. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 113
 404. Zarządzenie nr 0050/155/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz Zarządzenia nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 112
 405. Zarządzenie nr 0050/148/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 oraz Nr 0050/19/2019
  Wyświetleń: 108
 406. BOS.271.18.2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 104
 407. Zarządzenie nr 0050/147/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 101
 408. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 93
 409. Zarządzenie nr 0050/153/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62
  Wyświetleń: 89
 410. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 87
 411. Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół specjalnych w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 87
 412. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 77
 413. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg i chodników Gminy Popielów w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 75
 414. Zarządzenie nr 0050/150/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej- działki nr 1139km.7 obręb Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 75
 415. Zarządzenie Nr 0050/169/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok
  Wyświetleń: 73
 416. Zarządzenie nr 0050/146/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 63
 417. Zarządzenie nr 0050/140/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz nr 0050/19/2019
  Wyświetleń: 62
 418. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji pomników przyrody, wykonania ekspertyz i pielęgnacji wskazanych drzew, oznakowania pomników przyrody, przeprowadzenia warsztatów oraz zaprojektowania i wykonania broszury
  Wyświetleń: 61
 419. Zarządzenie nr 0050/142/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 60
 420. Zarządzenie nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 0050/151/2019 z dnia 14 października 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 421. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa wyposażenia kuchni do PSP w Karłowicach
  Wyświetleń: 59
 422. Zarządzenie nr 0050/159/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka
  Wyświetleń: 53
 423. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – Roboty budowlane w PSP Karłowice
  Wyświetleń: 52
 424. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”
  Wyświetleń: 52
 425. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 51
 426. Zarządzenie nr 0050/143/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 50
 427. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Popielów
  Wyświetleń: 48
 428. Zawiadomienie Wójta Gminy Popielów o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej.
  Wyświetleń: 48
 429. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dwóch sztuk witaczy w miejscowości Stare Siołkowice wraz z dostawą i montażem, zgodnie z projektem
  Wyświetleń: 47
 430. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 46
 431. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101803 O - ulicy Wodociągowej w m. Kurznie”
  Wyświetleń: 46
 432. Zarządzenie nr 0050/145/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 46
 433. Zapytanie ofertowe dotyczące: Nasadzenia w ramach projektu „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 45
 434. Zapytanie ofertowe dotyczące: Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 45
 435. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłow
  Wyświetleń: 45
 436. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 45
 437. Zarządzenie nr 0050/125/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.15.2019.TJ
  Wyświetleń: 45
 438. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach – roboty budowlane
  Wyświetleń: 44
 439. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 44
 440. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu ratownictwa medycznego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP
  Wyświetleń: 44
 441. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno/promocyjnych dla projektu pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 43
 442. Zapytanie ofertowe dotyczące wywozu odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów w 2020 roku.
  Wyświetleń: 43
 443. Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi pn. „Obsługa prawna Gminy Popielów”
  Wyświetleń: 43
 444. Zarządzenie nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 43
 445. Zarządzenie Nr 0050/168/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 43
 446. Zarządzenie nr 0050/166/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy
  Wyświetleń: 42
 447. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 41
 448. Zarządzenie nr 0050/141/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
  Wyświetleń: 41
 449. Zarządzenie nr 0050/177/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 41
 450. Zarządzenie nr 0050/122/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych
  Wyświetleń: 39
 451. Zarządzenie nr 0050/187/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 38
 452. Zarządzenie nr 0050/123/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 37
 453. Zarządzenie nr 0050/183/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 37
 454. Zarządzenie nr 0050/124/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 36
 455. Zarządzenie nr 0050/135/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 36
 456. Zarządzenie nr 0050/127/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 35
 457. Zarządzenie Nr 0050/164/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 35
 458. Zarządzenie nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 459. Zarządzenie nr 0050/162/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 460. Zarządzenie nr 0050/182/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 33
 461. Zarządzenie nr 0050/185/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 33
 462. Zarządzenie nr 0050/120/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384/5 km.2 obręb Kurznie
  Wyświetleń: 32
 463. Zarządzenie nr 0050/138/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji
  Wyświetleń: 32
 464. Zarządzenie nr 0050/165/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny
  Wyświetleń: 25
 465. Zarządzenie Nr 0050/176/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 25
 466. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 467. Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 22
 468. Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 469. Zarządzenie nr 0050/180/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia
  Wyświetleń: 21
 470. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 471. Zarządzenie nr 0050/136/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 16
 472. Zarządzenie Nr 0050/173/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 16
 473. Zarządzenie nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020
  Wyświetleń: 14
 474. Zarządzenie Nr 0050/170/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 14
 475. Zarządzenie Nr 0050/172/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 13
 476. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania 1 tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej...
  Wyświetleń: 12
 477. Zarządzenie nr 0050/126/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg
  Wyświetleń: 12
 478. Zarządzenie Nr 0050/175/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
  Wyświetleń: 11
 479. Zarządzenie nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności
  Wyświetleń: 9
 480. Zarządzenie Nr 0050/152/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 9
 481. Zarządzenie nr 0050/160/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera
  Wyświetleń: 9
 482. Zarządzenie nr 0050/130/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 8
 483. Zarządzenie Nr 0050/158/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/182019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 8
 484. Zarządzenie Nr 0050/171/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaln.
  Wyświetleń: 8
 485. Zarządzenie Nr 0050/174/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8
 486. Zarządzenie nr 0050/161/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 6
 487. Zarządzenie Nr 0050/163/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019
  Wyświetleń: 6
 488. Zarządzenie nr 0050/129/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5
 489. Zarządzenie nr 0050/121/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy
  Wyświetleń: 4
 490. Zarządzenie nr 0050/128/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 19 sierpnia 2019 r. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 4
 491. Zarządzenie nr 0050/134/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 4
 492. Zarządzenie nr 0050/132/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
 493. Zarządzenie nr 0050/181/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
 494. Zarządzenie nr 0050/184/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 listopada 2019 roku w prawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 4645
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×