Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
374192971135828320553904138599334293561434825333083406913430
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411313292138957311432423123684294162619833640304733166738677
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 80901
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49936
 3. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 44125
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 39299
 5. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 27516
 6. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 22545
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 20110
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018
  Wyświetleń: 18767
 9. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 14161
 10. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13680
 11. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13675
 12. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 12879
 13. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 12283
 14. Przetargi
  Wyświetleń: 11670
 15. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 11251
 16. Wybory
  Wyświetleń: 10945
 17. PRZETARGI 2019
  Wyświetleń: 10096
 18. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 10041
 19. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 9103
 20. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 8953
 21. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 8762
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8618
 23. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8391
 24. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 7516
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7500
 26. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 6998
 27. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 6971
 28. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 6823
 29. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6718
 30. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 6696
 31. Konkursy
  Wyświetleń: 6687
 32. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 6647
 33. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6482
 34. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 6232
 35. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 6111
 36. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 6089
 37. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 6065
 38. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 6056
 39. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 6051
 40. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 6036
 41. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2019
  Wyświetleń: 5993
 42. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 5889
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5857
 44. RADA GMINY
  Wyświetleń: 5854
 45. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5823
 46. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 5804
 47. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 5606
 48. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5597
 49. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5567
 50. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5559
 51. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 5531
 52. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 5438
 53. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 5384
 54. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5181
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5179
 56. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5152
 57. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 5137
 58. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 5092
 59. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 5039
 60. Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5009
 61. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4983
 62. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4972
 63. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 4957
 64. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4941
 65. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 4940
 66. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4917
 67. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4888
 68. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4880
 69. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4860
 70. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 4846
 71. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 4798
 72. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4791
 73. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 4763
 74. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 4730
 75. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4683
 76. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4661
 77. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 4661
 78. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 4653
 79. Kontrole
  Wyświetleń: 4635
 80. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4625
 81. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4602
 82. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 4589
 83. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4584
 84. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4576
 85. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 4567
 86. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4553
 87. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4540
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4506
 89. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4500
 90. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 4489
 91. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 4463
 92. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 4458
 93. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4436
 94. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 4418
 95. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4354
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4330
 97. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 4325
 98. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4294
 99. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 4264
 100. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 4239
 101. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 4233
 102. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4169
 103. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4151
 104. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 4140
 105. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 4103
 106. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 4062
 107. Informacja o jakości wody - wodociąg
  Wyświetleń: 4017
 108. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 4014
 109. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3984
 110. EBOI
  Wyświetleń: 3909
 111. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3899
 112. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3894
 113. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 3893
 114. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 3867
 115. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3842
 116. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3804
 117. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 3703
 118. Lobbing
  Wyświetleń: 3631
 119. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3631
 120. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 3604
 121. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 3524
 122. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3503
 123. Majątek gminy
  Wyświetleń: 3357
 124. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 3305
 125. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 3286
 126. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 3277
 127. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3271
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3270
 129. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 3260
 130. EBO 365
  Wyświetleń: 3185
 131. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 3169
 132. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3153
 133. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 3115
 134. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3087
 135. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 3076
 136. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 3071
 137. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 3067
 138. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 3034
 139. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 3029
 140. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2983
 141. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 2946
 142. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2933
 143. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 2921
 144. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2846
 145. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 2818
 146. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2808
 147. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2796
 148. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2795
 149. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2752
 150. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 2748
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2736
 152. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2721
 153. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2697
 154. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2686
 155. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2681
 156. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2668
 157. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2647
 158. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2644
 159. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 2631
 160. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2629
 161. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2613
 162. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2585
 163. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 2550
 164. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2535
 165. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 2530
 166. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 2522
 167. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2519
 168. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 2509
 169. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2501
 170. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 2484
 171. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 2458
 172. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2455
 173. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 2443
 174. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2438
 175. BUDŻET GMINY NA ROK 2019
  Wyświetleń: 2433
 176. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 2422
 177. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 2412
 178. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2385
 179. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 2382
 180. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2368
 181. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 2352
 182. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 2352
 183. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2342
 184. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2340
 185. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 2340
 186. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2330
 187. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 2305
 188. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 2295
 189. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2292
 190. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2291
 191. BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 2289
 192. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2234
 193. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2209
 194. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 2207
 195. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2207
 196. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2202
 197. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 2196
 198. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 2196
 199. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 2191
 200. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2185
 201. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 2185
 202. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 2172
 203. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 2130
 204. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2096
 205. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2082
 206. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2076
 207. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2065
 208. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2054
 209. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 2050
 210. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2040
 211. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2036
 212. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2034
 213. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 2033
 214. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 2031
 215. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 2013
 216. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2005
 217. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 2005
 218. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 2002
 219. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1994
 220. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1988
 221. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1965
 222. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1960
 223. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1959
 224. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1954
 225. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1953
 226. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1945
 227. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1945
 228. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1943
 229. Druki oświadczeń majątkowych radnych
  Wyświetleń: 1941
 230. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1925
 231. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1922
 232. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1918
 233. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1914
 234. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1914
 235. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1909
 236. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1909
 237. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1891
 238. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1885
 239. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1883
 240. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1878
 241. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1874
 242. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1869
 243. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1868
 244. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1867
 245. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1862
 246. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1861
 247. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1840
 248. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1826
 249. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1825
 250. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1790
 251. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1787
 252. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1784
 253. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1781
 254. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1772
 255. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1770
 256. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1757
 257. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1749
 258. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1739
 259. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1733
 260. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 1731
 261. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1730
 262. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1727
 263. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1726
 264. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1724
 265. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1721
 266. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1720
 267. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1709
 268. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1696
 269. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1686
 270. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1680
 271. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1677
 272. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1661
 273. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1661
 274. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1647
 275. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1645
 276. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1639
 277. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1637
 278. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1634
 279. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1631
 280. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1619
 281. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1615
 282. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1593
 283. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1587
 284. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
  Wyświetleń: 1584
 285. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1582
 286. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1570
 287. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1568
 288. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 1527
 289. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1522
 290. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1521
 291. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1514
 292. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 1486
 293. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 1462
 294. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1452
 295. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1445
 296. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 1417
 297. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1404
 298. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 1400
 299. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 1386
 300. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1385
 301. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
  Wyświetleń: 1380
 302. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1376
 303. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 1360
 304. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1355
 305. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 1348
 306. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1332
 307. Protokoły
  Wyświetleń: 1306
 308. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1286
 309. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 1286
 310. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1280
 311. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1277
 312. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1262
 313. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1260
 314. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1258
 315. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1251
 316. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1232
 317. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1207
 318. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1182
 319. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1181
 320. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1179
 321. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 1175
 322. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1153
 323. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 1149
 324. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1133
 325. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1131
 326. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1130
 327. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 1070
 328. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1067
 329. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 1062
 330. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1040
 331. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 1036
 332. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1033
 333. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 1033
 334. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1027
 335. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 1024
 336. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1013
 337. Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 974
 338. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 968
 339. BOS.271.08.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (III postępowanie)
  Wyświetleń: 933
 340. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 907
 341. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 891
 342. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 861
 343. BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice
  Wyświetleń: 858
 344. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 845
 345. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 831
 346. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 805
 347. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018
  Wyświetleń: 759
 348. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 757
 349. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 743
 350. INFORMACJA O ZAKUPIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP STARE SIOŁKOWICE
  Wyświetleń: 724
 351. BOS.271.15.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 702
 352. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 687
 353. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 681
 354. BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 659
 355. BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 633
 356. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Wyświetleń: 605
 357. BOS.271.1.2019 Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 600
 358. BOS.271.16.2019.TJ Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 549
 359. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 543
 360. BOS.271.11.2018 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 520
 361. BOS.271.5.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (III postępowanie)
  Wyświetleń: 506
 362. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy 2019
  Wyświetleń: 499
 363. BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)
  Wyświetleń: 497
 364. Aktualne wyniki badań wody – Kąpielisko „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 496
 365. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 496
 366. BOS.271.3.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 489
 367. Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018
  Wyświetleń: 472
 368. BOS.271.17.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach (II Postępowanie)
  Wyświetleń: 468
 369. BOS.271.4.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (II postępowanie)
  Wyświetleń: 467
 370. BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 464
 371. BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie
  Wyświetleń: 453
 372. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 452
 373. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów
  Wyświetleń: 446
 374. BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)
  Wyświetleń: 432
 375. BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 414
 376. Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.
  Wyświetleń: 373
 377. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 367
 378. BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 358
 379. Informacja Wójta Gminy Popielów o możliwości powstania kanału technologicznego
  Wyświetleń: 356
 380. BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
  Wyświetleń: 354
 381. Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr BOS.6220.1.2019.MM.2019 z dnia 22 lipca 2019r
  Wyświetleń: 348
 382. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 228
 383. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 222
 384. BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 211
 385. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 207
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 183
 387. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów - 2019
  Wyświetleń: 175
 388. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy, przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 166
 389. Zarządzenie nr 0050/157/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 166
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących
  Wyświetleń: 155
 391. Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 155
 392. Zarządzenie nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 144
 393. Zapytanie ofertowe na lampy solarne
  Wyświetleń: 140
 394. Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła
  Wyświetleń: 130
 395. Zarządzenie nr 0050/144/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/72/2019
  Wyświetleń: 130
 396. Zarządzenie nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 129
 397. Zapytanie ofertowe dotyczące: PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DACHU PŁASKIEGO NAD CZĘŚCIĄ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W M. KARŁOWICE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ
  Wyświetleń: 128
 398. Zarządzenie nr 0050/137/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 118
 399. Zapytanie ofertowe na urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu - dostawę i montaż wyposażenia Street Workout Park-u
  Wyświetleń: 117
 400. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 117
 401. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 110
 402. Zarządzenie nr 0050/151/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 110
 403. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”
  Wyświetleń: 108
 404. Zarządzenie nr 0050/155/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz Zarządzenia nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 108
 405. Zarządzenie nr 0050/148/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 oraz Nr 0050/19/2019
  Wyświetleń: 105
 406. Zarządzenie nr 0050/147/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 100
 407. BOS.271.18.2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 89
 408. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 89
 409. Zarządzenie nr 0050/153/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62
  Wyświetleń: 84
 410. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 81
 411. Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół specjalnych w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 81
 412. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg i chodników Gminy Popielów w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 73
 413. Zarządzenie nr 0050/150/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej- działki nr 1139km.7 obręb Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 71
 414. Zarządzenie Nr 0050/169/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 415. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 70
 416. Zarządzenie nr 0050/140/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz nr 0050/19/2019
  Wyświetleń: 61
 417. Zarządzenie nr 0050/146/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 60
 418. Zarządzenie nr 0050/142/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 58
 419. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa wyposażenia kuchni do PSP w Karłowicach
  Wyświetleń: 56
 420. Zarządzenie nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 0050/151/2019 z dnia 14 października 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 421. Zarządzenie nr 0050/159/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka
  Wyświetleń: 51
 422. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”
  Wyświetleń: 49
 423. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – Roboty budowlane w PSP Karłowice
  Wyświetleń: 48
 424. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji pomników przyrody, wykonania ekspertyz i pielęgnacji wskazanych drzew, oznakowania pomników przyrody, przeprowadzenia warsztatów oraz zaprojektowania i wykonania broszury
  Wyświetleń: 47
 425. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 46
 426. Zarządzenie nr 0050/143/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 45
 427. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 44
 428. Zapytanie ofertowe dotyczące: Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 44
 429. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Popielów
  Wyświetleń: 44
 430. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłow
  Wyświetleń: 44
 431. Zarządzenie nr 0050/145/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 44
 432. Zawiadomienie Wójta Gminy Popielów o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej.
  Wyświetleń: 44
 433. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dwóch sztuk witaczy w miejscowości Stare Siołkowice wraz z dostawą i montażem, zgodnie z projektem
  Wyświetleń: 43
 434. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu ratownictwa medycznego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP
  Wyświetleń: 43
 435. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach – roboty budowlane
  Wyświetleń: 42
 436. Zapytanie ofertowe dotyczące: Nasadzenia w ramach projektu „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 42
 437. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101803 O - ulicy Wodociągowej w m. Kurznie”
  Wyświetleń: 42
 438. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 42
 439. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno/promocyjnych dla projektu pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 41
 440. Zarządzenie Nr 0050/168/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 41
 441. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 40
 442. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 40
 443. Zarządzenie nr 0050/141/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
  Wyświetleń: 40
 444. Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi pn. „Obsługa prawna Gminy Popielów”
  Wyświetleń: 39
 445. Zarządzenie nr 0050/125/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.15.2019.TJ
  Wyświetleń: 39
 446. Zarządzenie nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 39
 447. Zarządzenie nr 0050/166/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy
  Wyświetleń: 39
 448. Zarządzenie nr 0050/122/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych
  Wyświetleń: 38
 449. Zarządzenie nr 0050/177/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 450. Zarządzenie nr 0050/123/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 36
 451. Zarządzenie nr 0050/124/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 35
 452. Zarządzenie nr 0050/127/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 453. Zarządzenie nr 0050/135/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 34
 454. Zarządzenie nr 0050/183/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 455. Zarządzenie nr 0050/187/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 34
 456. Zarządzenie nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 33
 457. Zarządzenie Nr 0050/164/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 33
 458. Zarządzenie nr 0050/162/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 32
 459. Zarządzenie nr 0050/138/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji
  Wyświetleń: 30
 460. Zarządzenie nr 0050/165/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny
  Wyświetleń: 24
 461. Zarządzenie nr 0050/180/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia
  Wyświetleń: 18
 462. Zarządzenie Nr 0050/176/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 17
 463. Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 16
 464. Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 465. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 466. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym w 2020 oraz 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 467. Zarządzenie nr 0050/136/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 15
 468. Zarządzenie Nr 0050/173/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 15
 469. Zarządzenie Nr 0050/170/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 12
 470. Zarządzenie nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020
  Wyświetleń: 11
 471. Zarządzenie Nr 0050/172/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 9
 472. Zarządzenie nr 0050/126/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg
  Wyświetleń: 8
 473. Zarządzenie Nr 0050/152/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 8
 474. Zarządzenie nr 0050/160/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera
  Wyświetleń: 8
 475. Zarządzenie Nr 0050/175/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
  Wyświetleń: 8
 476. Zarządzenie nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności
  Wyświetleń: 7
 477. Zarządzenie Nr 0050/174/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7
 478. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania 1 tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej...
  Wyświetleń: 6
 479. Zarządzenie nr 0050/130/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 6
 480. Zarządzenie Nr 0050/158/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/182019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 6
 481. Zarządzenie Nr 0050/171/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaln.
  Wyświetleń: 5
 482. Zarządzenie nr 0050/129/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4
 483. Zarządzenie nr 0050/161/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 4
 484. Zarządzenie Nr 0050/163/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019
  Wyświetleń: 4
 485. Zarządzenie nr 0050/128/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 19 sierpnia 2019 r. wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
 486. Zarządzenie nr 0050/134/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
 487. Zarządzenie nr 0050/121/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy
  Wyświetleń: 2
 488. Zarządzenie nr 0050/132/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2
 489. Zarządzenie nr 0050/185/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 4625
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×