Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37419297113582832055390413859933429356143482533059194960
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411313292138957311432423123684294162619833640304733166738677
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 79288
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48983
 3. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 43930
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 38553
 5. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 26456
 6. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 22299
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 19763
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018
  Wyświetleń: 18471
 9. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13562
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13522
 11. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 13512
 12. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 12587
 13. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 11720
 14. Przetargi
  Wyświetleń: 11545
 15. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 11001
 16. Wybory
  Wyświetleń: 10881
 17. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 9949
 18. PRZETARGI 2019
  Wyświetleń: 9485
 19. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 8744
 20. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 8562
 21. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 8511
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8511
 23. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8250
 24. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 7443
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7374
 26. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 6883
 27. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 6857
 28. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 6760
 29. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6630
 30. Konkursy
  Wyświetleń: 6610
 31. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 6600
 32. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 6558
 33. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6400
 34. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 6158
 35. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 6080
 36. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 6020
 37. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 6011
 38. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 5980
 39. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5967
 40. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 5955
 41. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 5859
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5786
 43. RADA GMINY
  Wyświetleń: 5782
 44. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 5764
 45. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5740
 46. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2019
  Wyświetleń: 5526
 47. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5521
 48. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5503
 49. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5485
 50. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 5477
 51. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 5466
 52. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 5364
 53. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 5279
 54. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5126
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5124
 56. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 5086
 57. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5068
 58. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 5048
 59. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 5000
 60. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4922
 61. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 4909
 62. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4900
 63. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 4887
 64. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4886
 65. Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4876
 66. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4810
 67. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4804
 68. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4800
 69. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 4796
 70. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4794
 71. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 4781
 72. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4718
 73. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 4697
 74. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 4681
 75. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 4616
 76. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 4614
 77. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4610
 78. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4609
 79. Kontrole
  Wyświetleń: 4576
 80. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4560
 81. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4536
 82. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 4511
 83. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4502
 84. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4499
 85. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 4481
 86. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4467
 87. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4467
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4464
 89. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 4424
 90. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4424
 91. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 4400
 92. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 4392
 93. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4388
 94. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 4360
 95. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4307
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4270
 97. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 4268
 98. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4245
 99. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 4208
 100. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 4190
 101. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 4152
 102. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4122
 103. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4120
 104. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 4086
 105. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 4059
 106. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 4014
 107. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3967
 108. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 3953
 109. Informacja o jakości wody - wodociąg
  Wyświetleń: 3952
 110. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3848
 111. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3832
 112. EBOI
  Wyświetleń: 3825
 113. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 3818
 114. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 3808
 115. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3792
 116. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3777
 117. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 3668
 118. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3609
 119. Lobbing
  Wyświetleń: 3585
 120. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 3552
 121. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 3455
 122. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3425
 123. Majątek gminy
  Wyświetleń: 3298
 124. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 3260
 125. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 3253
 126. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3234
 127. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 3232
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3213
 129. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 3206
 130. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 3157
 131. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3116
 132. EBO 365
  Wyświetleń: 3091
 133. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 3077
 134. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 3039
 135. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 3030
 136. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 3030
 137. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3025
 138. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 3021
 139. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 2989
 140. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2965
 141. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2915
 142. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 2882
 143. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 2843
 144. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2813
 145. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2789
 146. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2780
 147. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 2780
 148. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2748
 149. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2726
 150. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2726
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2696
 152. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 2687
 153. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2684
 154. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2677
 155. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2642
 156. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2631
 157. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2623
 158. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2616
 159. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 2614
 160. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2612
 161. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2561
 162. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2524
 163. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 2523
 164. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 2517
 165. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2507
 166. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2502
 167. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 2486
 168. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2476
 169. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 2469
 170. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 2461
 171. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2430
 172. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 2428
 173. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 2417
 174. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2417
 175. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 2399
 176. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 2388
 177. BUDŻET GMINY NA ROK 2019
  Wyświetleń: 2387
 178. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2358
 179. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 2344
 180. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2335
 181. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 2331
 182. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 2330
 183. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2323
 184. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2322
 185. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 2318
 186. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2314
 187. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 2294
 188. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2284
 189. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 2283
 190. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2260
 191. BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 2214
 192. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2214
 193. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 2186
 194. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2180
 195. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 2177
 196. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 2174
 197. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 2168
 198. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 2166
 199. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2162
 200. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 2152
 201. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2140
 202. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2119
 203. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 2113
 204. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2076
 205. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2055
 206. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2049
 207. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2048
 208. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 2027
 209. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2023
 210. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2021
 211. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 2020
 212. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2017
 213. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1987
 214. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1987
 215. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1981
 216. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1978
 217. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1977
 218. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1972
 219. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1970
 220. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1956
 221. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1941
 222. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1938
 223. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1938
 224. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1937
 225. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1933
 226. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1933
 227. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1921
 228. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1917
 229. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1917
 230. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1909
 231. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1898
 232. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1895
 233. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1895
 234. Druki oświadczeń majątkowych radnych
  Wyświetleń: 1888
 235. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1880
 236. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1878
 237. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1871
 238. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1867
 239. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1863
 240. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1857
 241. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1856
 242. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1856
 243. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1845
 244. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1843
 245. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1829
 246. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1828
 247. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1821
 248. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1817
 249. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1815
 250. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1777
 251. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1770
 252. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1767
 253. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1766
 254. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1757
 255. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1741
 256. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1740
 257. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1728
 258. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1715
 259. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1714
 260. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1707
 261. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1706
 262. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1703
 263. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1695
 264. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1690
 265. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1685
 266. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 1682
 267. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1675
 268. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1662
 269. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1656
 270. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1647
 271. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1644
 272. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1641
 273. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1640
 274. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1635
 275. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1633
 276. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1621
 277. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1620
 278. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1610
 279. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1609
 280. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1605
 281. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1596
 282. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
  Wyświetleń: 1566
 283. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1566
 284. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1560
 285. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1559
 286. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1544
 287. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1535
 288. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1509
 289. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 1497
 290. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1492
 291. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 1464
 292. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 1446
 293. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1423
 294. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 1381
 295. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 1374
 296. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1367
 297. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1366
 298. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 1360
 299. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1353
 300. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1347
 301. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 1344
 302. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1326
 303. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1318
 304. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1309
 305. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
  Wyświetleń: 1298
 306. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 1293
 307. Protokoły
  Wyświetleń: 1288
 308. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1273
 309. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1261
 310. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1244
 311. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1229
 312. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1224
 313. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1223
 314. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 1212
 315. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1197
 316. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1172
 317. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1168
 318. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 1159
 319. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1142
 320. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1138
 321. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 1137
 322. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1118
 323. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1109
 324. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1104
 325. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1100
 326. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1088
 327. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 1056
 328. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 1049
 329. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 1024
 330. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1021
 331. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1013
 332. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 1012
 333. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 990
 334. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2018-2023
  Wyświetleń: 986
 335. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 967
 336. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 951
 337. Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 933
 338. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 932
 339. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 879
 340. BOS.271.08.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (III postępowanie)
  Wyświetleń: 866
 341. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 840
 342. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 837
 343. BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice
  Wyświetleń: 831
 344. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 801
 345. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 794
 346. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 747
 347. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 740
 348. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 731
 349. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018
  Wyświetleń: 723
 350. BOS.271.15.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 657
 351. INFORMACJA O ZAKUPIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP STARE SIOŁKOWICE
  Wyświetleń: 653
 352. BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 638
 353. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 613
 354. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 612
 355. BOS.271.1.2019 Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 582
 356. BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 556
 357. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Wyświetleń: 521
 358. BOS.271.16.2019.TJ Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 513
 359. BOS.271.3.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 474
 360. BOS.271.5.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (III postępowanie)
  Wyświetleń: 471
 361. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 471
 362. BOS.271.11.2018 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 469
 363. BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)
  Wyświetleń: 458
 364. Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018
  Wyświetleń: 444
 365. BOS.271.4.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (II postępowanie)
  Wyświetleń: 434
 366. BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 421
 367. Aktualne wyniki badań wody – Kąpielisko „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 418
 368. BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie
  Wyświetleń: 415
 369. BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)
  Wyświetleń: 399
 370. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów
  Wyświetleń: 391
 371. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 385
 372. BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 379
 373. BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
  Wyświetleń: 333
 374. Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.
  Wyświetleń: 328
 375. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 323
 376. Informacja Wójta Gminy Popielów o możliwości powstania kanału technologicznego
  Wyświetleń: 313
 377. BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 301
 378. BOS.271.17.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach (II Postępowanie)
  Wyświetleń: 289
 379. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie
  Wyświetleń: 278
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr BOS.6220.1.2019.MM.2019 z dnia 22 lipca 2019r
  Wyświetleń: 254
 381. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy 2019
  Wyświetleń: 250
 382. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 202
 383. BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 189
 384. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 173
 385. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 166
 386. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów - 2019
  Wyświetleń: 148
 387. Zarządzenie nr 0050/157/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 146
 388. Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących
  Wyświetleń: 136
 389. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy, przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 128
 390. Zapytanie ofertowe dotyczące: PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DACHU PŁASKIEGO NAD CZĘŚCIĄ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W M. KARŁOWICE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ
  Wyświetleń: 121
 391. Zarządzenie nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 120
 392. Zarządzenie nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy
  Wyświetleń: 109
 393. Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła
  Wyświetleń: 105
 394. Zarządzenie nr 0050/137/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 100
 395. Zapytanie ofertowe na lampy solarne
  Wyświetleń: 99
 396. Zapytanie ofertowe na urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu - dostawę i montaż wyposażenia Street Workout Park-u
  Wyświetleń: 94
 397. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 94
 398. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”
  Wyświetleń: 93
 399. Zarządzenie nr 0050/147/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 87
 400. Zarządzenie nr 0050/155/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz Zarządzenia nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 401. Zapytanie ofertowe na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów
  Wyświetleń: 78
 402. Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół specjalnych w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 69
 403. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 63
 404. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 57
 405. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg i chodników Gminy Popielów w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 55
 406. Zarządzenie nr 0050/140/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz nr 0050/19/2019
  Wyświetleń: 53
 407. Zarządzenie nr 0050/150/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej- działki nr 1139km.7 obręb Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 52
 408. Zarządzenie nr 0050/153/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62
  Wyświetleń: 51
 409. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa wyposażenia kuchni do PSP w Karłowicach
  Wyświetleń: 44
 410. Zarządzenie nr 0050/146/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 43
 411. Zarządzenie nr 0050/159/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka
  Wyświetleń: 40
 412. Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – Roboty budowlane w PSP Karłowice
  Wyświetleń: 39
 413. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłow
  Wyświetleń: 39
 414. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”
  Wyświetleń: 38
 415. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 38
 416. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno/promocyjnych dla projektu pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 37
 417. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach – roboty budowlane
  Wyświetleń: 37
 418. Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 37
 419. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Popielów
  Wyświetleń: 37
 420. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dwóch sztuk witaczy w miejscowości Stare Siołkowice wraz z dostawą i montażem, zgodnie z projektem
  Wyświetleń: 37
 421. Zapytanie ofertowe dotyczące: Nasadzenia w ramach projektu „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach”
  Wyświetleń: 36
 422. Zapytanie ofertowe dotyczące: Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 35
 423. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu ratownictwa medycznego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP
  Wyświetleń: 35
 424. Zarządzenie nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 0050/151/2019 z dnia 14 października 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 425. Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 34
 426. Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”
  Wyświetleń: 33
 427. Zarządzenie nr 0050/142/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 33
 428. Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi pn. „Obsługa prawna Gminy Popielów”
  Wyświetleń: 32
 429. Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101803 O - ulicy Wodociągowej w m. Kurznie”
  Wyświetleń: 32
 430. Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 32
 431. Zarządzenie nr 0050/143/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 32
 432. Zarządzenie nr 0050/145/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 29
 433. Zarządzenie nr 0050/141/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r
  Wyświetleń: 27
 434. Zawiadomienie Wójta Gminy Popielów o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej.
  Wyświetleń: 18
 435. Zarządzenie nr 0050/166/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy
  Wyświetleń: 15
 436. Zarządzenie nr 0050/165/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny
  Wyświetleń: 11
 437. Zarządzenie Nr 0050/169/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok
  Wyświetleń: 11
 438. Zarządzenie nr 0050/136/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 5
 439. Zarządzenie Nr 0050/168/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4
 440. Zarządzenie Nr 0050/170/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Wyświetleń: 3
 441. Zarządzenie Nr 0050/158/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/182019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 442. Zarządzenie Nr 0050/171/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaln.
  Wyświetleń: 2
 443. Zarządzenie Nr 0050/173/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2
 444. Zarządzenie Nr 0050/174/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 2
 445. Zarządzenie Nr 0050/175/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy
  Wyświetleń: 2
 446. Zarządzenie Nr 0050/152/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1
 447. Zarządzenie Nr 0050/164/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1
 448. Zarządzenie nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020
  Wyświetleń: 1
 449. Zarządzenie Nr 0050/172/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 4560
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×