Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT GMINY POPIELÓW

Statut Gminy uchwalono na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2003 r. uchwałą Nr III/22/2003.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 23 z dnia 4 kwietnia 2003r.

DOCSTATUT GMINY.doc (231,50KB)

Zmiany do Statutu Gminy:

1) Skan: PDFzmiana w Statucie -uchwałą nr X-62-2007.pdf (249,99KB)

2) Skan: PDFzmiana w Statucie uchwałą nr XIII-108-2004.pdf (210,87KB)

3) Skan: PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-329-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr III-22-2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów.pdf (1,42MB)

4) Skan: PDFUchwała Nr LX/425/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Popielów (338,19KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFUchwała Nr LX/425/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Popielów (240,73KB)

Tekst jednolity Statutu Gminy, obejmujący wszystkie dotychczasowe zmiany, został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałą Nr LXII/450/2023

Skan:
PDFUchwała Nr LXII/450/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów (1,40MB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr LXII/450/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów (1,07MB)

Obwieszczenie o treści tekstu jednolitego Statutu Gminy zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2023 r. pozycja 2210 z 3 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM