Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-470-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-40-2011 z dnia 20.04.2011.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy częściu nieruchomości stanowiących włąsność gminy.pdf
PDFzał 1-4 do Zarządzenia Nr 0050-471-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-472-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gmint Nr 0050-473-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2014 z dnia 16.01.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-479-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-480-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-481-2014 z dnia 30 01 2014 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-482-2014 z dnia 4.02.2014 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-483-2014 z dnia 4.02.2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Stobrawie przy ul.Witosa.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-484-2014 z dnia 6.02.2014 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2014 z dnia 7.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej włąsność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-486-2014 z dnia 10.02.2014r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2014 z dnia 10.02.1014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finansowanych ze środków własnych.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-489-2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystośc.pdf
PDFZarządzenie nr 0050-490-2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Projekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2014 z dnia 26 luty 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2014 z dnia 26 02 2014 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2014 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym lokalu w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym działek położonych w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-505-2014 z dnia 20 03 2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych XX Konkursu Recytatorskiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2014 z dnia 10.02.1014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-508-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie pzredłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013.pdf
PDFSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2013.pdf
PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.pdf
PDFinformacja o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-509-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie pzredłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok .pdf
XLSZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-510-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-511-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-512-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-531-2014 z dnia 12.05.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-532-2014 z dnia 12.05.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-513-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego kierownikom jednostek org..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-514-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-514-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-516-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-517-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-519-2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powołania koordynatora ds informatycznej obsługi wyborów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-520-2014 z dnia 17.04.2014 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gm.Popielów działek niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-521-2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-522-2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-523-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie powołania operatorów OKW w gminie Popielów.pdf
PDFzał do Zarządzenia nr 0050-523-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-524-2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-525-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-526-2014 z dnia 28.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-527-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-528-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości dz. 1121-303 wraz z kontenerami mieszkalnymi.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-529-2014 z dnia 5 maja 2014 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-529-2014.txt.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-533-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-534-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-535-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-536-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-537-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-538-2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-539-2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2014 z dnia 22.05.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2014 z dnia 22-05-2014.xls
PDFZarządzwenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2014 z dnia 22.05.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-545-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-548-2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-542-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-543-2014 z dnia 6-06-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-544-2014 z dnia 6-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-551-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-552-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-553-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-554-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFZał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-554-2014 Wójta Gminy Popielów z 26.06.2014 - w sprawie wprow zm do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-555-2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf
PDFwspół organizacji Festynu Rodzinnego, który się odbył w dniu 22 maja 2014r. Wydatek zgodny z pismem Nr Or.0020.23.2014.GK z dnia 4 czerwca 2014r.
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-557-2014 z dnia 1.07.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-560-2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert -wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-560-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-558-2014 z dnia 4 lipca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu lokalu położonego w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-559-2014 z dnia 4 lipca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanych w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-554-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFZarzadzenie nr 0050_564_2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do wynajmu autobusu szkolnego i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pub.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gmin Nr 0050-565-2014 z dnia 6.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-566-2014 z dnia 7.08.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie -opiekunowie dzienni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-569-2014 z dnia 22-08-2014 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-570-2014 z dnia 26-08-2014 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2014r..pdf
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.xlsx
PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf
XLSXINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2014.xlsx
PDFCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-571-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-572-2014 z dnia 26-08-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
TXTZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-573-2014 dnia 28.08.2014 w sprawie powierzenia stanowska Dyrektora PSP w Popielowie.txt
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-574-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-577-2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz projektu WPF 2015-2018.pdf
PDFZał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-577-2014 formularze do wytycznych w sprawie projektu budżetu na 2015 oraz WPF 2015-2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-578-2014 z dnia 9.09.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-579-2014 z dnia 23-09-2014 r w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-32-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-580-2014 z dnia 23.09.2014 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-585-2014 z dnia 7-10-2014 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-586-2014 z dnia 6.10.2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-587-2014 z dnia 13-10-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-588-2014 z dnia 13-10-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2014 z dnia 16-10-2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
PDF_zalacznik6926_
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-592-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -działek położonych w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-593-2014 z dnia 28-10-2014 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzedu Gminy oraz wyznaczenia komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-594-2014 z dnia 29-10-2014r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2014 z dnia 29-10-2014 w sprawie układzie wykonawczym.pdf
PDFtreść ogłoszenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-596-2014 z dnia 30-10-2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-597-2014 z dnia 6 listopada 2014 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-598-2014 z dnia 6-11-2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-599-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie zmian w układzie wyonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-600-2014 z dnia 12-11-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zakup energii elektrycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-601-2014 z dnia 12-11-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zakup energii elektrycznej.pdf
PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-603-2014 z dnia 14-11-2014 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-608-2014 z dnia 24-11-2014r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2014 z dnia 29-10-2014 w sprawie układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-606-2014 z dnia 19-11-2014 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-609-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-610-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-611-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-612-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Popielowa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf

 

 


 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2014 z dnia 16.01.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-512-2014 z dnia 30 03 2014 r w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf
PDFzał. do Zarządzenia Nr 0050-529-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-535-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-567-2014 z dnia 20-08-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-608-2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZzarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-607-2014 z dnia 19-11-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-606-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-604-2014 z dnia 14-11-2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-582-2014 z dnia 30-09-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf