Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-470-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050-40-2011 z dnia 20.04.2011.pdf (456,17KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy częściu nieruchomości stanowiących włąsność gminy.pdf (641,60KB)
PDFzał 1-4 do Zarządzenia Nr 0050-471-2014.pdf (2,34MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-472-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2014 rok.pdf (67,41KB)
PDFZarządzenie Wójta Gmint Nr 0050-473-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok.pdf (69,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf (560,35KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2014 z dnia 16.01.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.pdf (423,20KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (518,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (587,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-479-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (138,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-480-2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (119,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-481-2014 z dnia 30 01 2014 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (149,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-482-2014 z dnia 4.02.2014 w sprawie powołania komisji.pdf (357,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-483-2014 z dnia 4.02.2014 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Stobrawie przy ul.Witosa.pdf (678,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-484-2014 z dnia 6.02.2014 w sprawie powołania komisji.pdf (356,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2014 z dnia 7.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej włąsność gminy.pdf (1,18MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-486-2014 z dnia 10.02.2014r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (137,08KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2014 z dnia 10.02.1014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (116,51KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finansowanych ze środków własnych.pdf (385,39KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf (2,36MB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf (1,60MB)

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf (948,09KB)

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych i lub kanalizacyjnych wybudowanych i finan ze środ wł.pdf (666,18KB)
PDFZarządzenie nr 0050-489-2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystośc.pdf (393,10KB)
PDFZarządzenie nr 0050-490-2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Projekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w.pdf (446,46KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2014 z dnia 26 luty 2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf (985,75KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2014 z dnia 26 02 2014 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich.pdf (908,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2014 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym lokalu w Karłowicach.pdf (729,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym działek położonych w Lubieni.pdf (1,27MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf (902,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-505-2014 z dnia 20 03 2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych XX Konkursu Recytatorskiego.pdf (493,22KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (508,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2014 z dnia 10.02.1014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (153,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-508-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie pzredłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013.pdf (420,20KB)
PDFSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2013.pdf (155,72KB)
PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.pdf (984,62KB)
PDFinformacja o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (142,93KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-509-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie pzredłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok .pdf (435,40KB)
XLSZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-510-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.xls (212,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-511-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (159,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-512-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (386,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-531-2014 z dnia 12.05.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (143,75KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-532-2014 z dnia 12.05.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (161,87KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-513-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego kierownikom jednostek org..pdf (375,19KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-514-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (128,65KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-514-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (108,97KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-516-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie powołania komisji.pdf (379,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-517-2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (515,74KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (567,93KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-519-2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powołania koordynatora ds informatycznej obsługi wyborów.pdf (420,46KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-520-2014 z dnia 17.04.2014 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gm.Popielów działek niezabudowanych.pdf (623,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-521-2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (135,23KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-522-2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (131,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-523-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie powołania operatorów OKW w gminie Popielów.pdf (535,66KB)
PDFzał do Zarządzenia nr 0050-523-2014.pdf (877,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-524-2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf (481,14KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-525-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (117,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-526-2014 z dnia 28.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (477,44KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-527-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (1,27MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-528-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości dz. 1121-303 wraz z kontenerami mieszkalnymi.pdf (1,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-529-2014 z dnia 5 maja 2014 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (372,11KB)
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-529-2014.txt.pdf (1,00MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-533-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf (2,87MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-534-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf (2,88MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-535-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf (2,84MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-536-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf (2,82MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-537-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach .pdf (2,79MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-538-2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni .pdf (2,82MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-539-2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni .pdf (2,87MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2014 z dnia 22.05.2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (126,86KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2014 z dnia 22-05-2014.xls (62,50KB)
PDFZarządzwenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2014 z dnia 22.05.2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (105,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-545-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,10MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-548-2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (480,69KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-542-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (363,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-543-2014 z dnia 6-06-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (152,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-544-2014 z dnia 6-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (159,08KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf (530,41KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf (633,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-551-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (142,09KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-552-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (146,17KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-553-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (134,40KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-554-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (108,14KB)
PDFZał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-554-2014 Wójta Gminy Popielów z 26.06.2014 - w sprawie wprow zm do WPF.pdf (399,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-555-2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (487,90KB)
PDFwspół organizacji Festynu Rodzinnego, który się odbył w dniu 22 maja 2014r. Wydatek zgodny z pismem Nr Or.0020.23.2014.GK z dnia 4 czerwca 2014r. (430,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-557-2014 z dnia 1.07.2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (369,29KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-560-2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert -wybór dziennych opiekunów.pdf (432,08KB)
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-560-2014.pdf (3,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-558-2014 z dnia 4 lipca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu lokalu położonego w Karłowicach.pdf (742,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-559-2014 z dnia 4 lipca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanych w Lubieni.pdf (1,27MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-554-2014 z dnia 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (488,17KB)
PDFZarzadzenie nr 0050_564_2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do wynajmu autobusu szkolnego i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pub.pdf (2,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gmin Nr 0050-565-2014 z dnia 6.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (421,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-566-2014 z dnia 7.08.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie -opiekunowie dzienni.pdf (580,16KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-569-2014 z dnia 22-08-2014 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (358,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-570-2014 z dnia 26-08-2014 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2014r..pdf (449,74KB)
XLSXINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.xlsx (470,82KB)
PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.pdf (382,02KB)
XLSXINFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY POPIELÓW ZA I PÓŁROCZE 2014.xlsx (193,24KB)
PDFCzęść opisowa do informacji o kształtowaniu się WPF gminy za I półrocze 2014.pdf (107,87KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-571-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (496,65KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-572-2014 z dnia 26-08-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (466,00KB)
TXTZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-573-2014 dnia 28.08.2014 w sprawie powierzenia stanowska Dyrektora PSP w Popielowie.txt (894,00)
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-574-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf (1 019,68KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (460,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-577-2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz projektu WPF 2015-2018.pdf (188,75KB)
PDFZał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-577-2014 formularze do wytycznych w sprawie projektu budżetu na 2015 oraz WPF 2015-2018.pdf (181,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-578-2014 z dnia 9.09.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-579-2014 z dnia 23-09-2014 r w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-32-2014.pdf (505,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-580-2014 z dnia 23.09.2014 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin.pdf (1,54MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-585-2014 z dnia 7-10-2014 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (971,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-586-2014 z dnia 6.10.2014 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (402,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-587-2014 z dnia 13-10-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.xls (219,50KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-588-2014 z dnia 13-10-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (210,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2014 z dnia 16-10-2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf (540,29KB)
PDFformularz konsultacji.pdf (440,54KB)
PDF_zalacznik6926_ (1,40MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-592-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -działek położonych w Karłowicach.pdf (1,32MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-593-2014 z dnia 28-10-2014 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzedu Gminy oraz wyznaczenia komisji.pdf (581,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-594-2014 z dnia 29-10-2014r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (151,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2014 z dnia 29-10-2014 w sprawie układzie wykonawczym.pdf (153,89KB)
PDFtreść ogłoszenia.pdf (2,34MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-596-2014 z dnia 30-10-2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf (604,70KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-597-2014 z dnia 6 listopada 2014 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie.pdf (551,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-598-2014 z dnia 6-11-2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w IV przetargu nieruchomości położonej w Karłowicach.pdf (746,16KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-599-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie zmian w układzie wyonawczym budżetu gminy.xls (157,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-600-2014 z dnia 12-11-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zakup energii elektrycznej.pdf (500,02KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-601-2014 z dnia 12-11-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zakup energii elektrycznej.pdf (491,13KB)
PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-603-2014 z dnia 14-11-2014 w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (62,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-608-2014 z dnia 24-11-2014r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.pdf (576,79KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2014 z dnia 29-10-2014 w sprawie układzie wykonawczym.pdf (165,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-606-2014 z dnia 19-11-2014 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (116,57KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-609-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-610-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (1,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-611-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (197,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-612-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Popielowa części nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf (506,51KB)

 

 


 

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (518,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (587,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2014 z dnia 16.01.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu.pdf (420,01KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-512-2014 z dnia 30 03 2014 r w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (387,94KB)
PDFzał. do Zarządzenia Nr 0050-529-2014.pdf (1 013,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-535-2014 z dnia 13.05.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf (2,84MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-567-2014 z dnia 20-08-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (156,26KB)
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-608-2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (116,56KB)
PDFZzarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-607-2014 z dnia 19-11-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,00MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-606-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (197,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-604-2014 z dnia 14-11-2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (62,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-582-2014 z dnia 30-09-2014 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok.pdf (162,87KB)