Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-534-2018 z dnia 12-03-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXXII-276-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Popielów.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI 1.docx
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne sprawozdania z realizacji  Programu Współpracy Gminy Popielów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za  2017 rok
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-533-2018 z dnia 12-03-2018 w sprawie konsultacji sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2017.pdf
PDFFormularz do konsultacji sprawozdania ze współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi za 2017 rok.pdf
DOCFormularz do konsultacji.doc

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu  uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-530-2018 z dnia 28-02-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

PDFwystapienie o opinię1.pdf
PDFwystapienie o opinię2.pdf
PDFwystapienie o opinię3.pdf

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XXX/262/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIII/87/2015 z dnia 29.12.2015 roku  o przyjęciu i wdrożeniu  do realizacji  "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów "

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-498-2017 z dnia 6-12-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFFormularz konsulatacji społecznych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XXIX/258/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XXIX-258-2017 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.pdf
PDFFormularz konsultacji społecznych.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2017 z dnia 26-10-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały -przyjecia Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXVIII-235-2017 z dnia 9-11-2017 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFFormularz konsulatacji społecznych.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf
 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 21 września  2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-222-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-223-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.pdf
PDFWyniki konsultacji.pdf
 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 29 czerwca 2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-415-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXVI-219-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-219-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-219-2017.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -3.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-416-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał Nr XXVI-220-2017 i Nr XXVI-221-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-220-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-221-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-220-2017.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-221-2017.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -4.pdf

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu  uchwały z dnia 29 czerwca 2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-413-2017 z dnia 19-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zmiany do programu opieki nad zwierzetami.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -2.pdf

 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 29 czerwca 2017 roku  
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-412-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf

PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w Popielowie.pdf
PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stobrawie.pdf
PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w Starych Kolniach.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -1.pdf


w sprawie zmiany nazwy ulic w Popielowie  Nr XXVI/217/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-217-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Popielów.pdf
w sprawie zmiany nazwy ulic w Starych Kolniach  Nr XXVI/216/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-216-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Stare Kolnie .pdf
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stobrawie Nr XXVI/215/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-215-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa .pdf

 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu uchwały  Nr XXV/199/2017  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy  Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-385- konsultacji projektu uchwały z dnia 7-04-2017 w sprawie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-199-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc

PDFogłoszenie o wynikach konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu uchwały  Nr XXIV/191/2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-370-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-191-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały gops.doc
PDFFormularz konsultacji.- GOPS pdf.pdf

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał  Nr XXIV/187/2017- XXIV/190/2017 z dnia 30-03-2017
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-371-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-187-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-188-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-189-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-190-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

 

 

Konsultacje  społeczne dotyczących projektu uchwały  Nr XXIV/   /2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-367-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programi opieki nad zwierzetami.pdf
PDFProjekt uchwały z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy w 2017 roku.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFformularz konsultacji społecznej.pdf

PDFOpinia Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały Nr XXIII/     /2017 z dnia 2-02-2017 dot. zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-348-2017 z dnia 19-01-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu wyrobów azbestowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFopinia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf
PDFopinia Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.pdf

 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały Nr XXII/177/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 - 339 - 2016 z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznej projektu uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

PDFProtokół z wyników konsultacji.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały  Nr XXII/173/2016 w sprawie  uchwalenia  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-333-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie konsultacji projjektu uchwały Nr XXII-173-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nt XXII-173-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFFormularz-1.doc konsultacji.pdf
PDFOpinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.pdf
PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
PDFOpinia Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProtokół z wyników konsulatacji.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XXI/168 /2016 w sprawie  przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-324-2016 z dnia 17-11-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXI-168-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-168-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Strategii Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych -Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XXI/163 /2016 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2017 

 PDFzaproszenie Wójta do konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-163-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.pdf

DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych -Progamu Współpracy z organizacjami.pdf
 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/155/2016  w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-163-2016.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-163-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf
PDFwyniki konsultacji 1.pdf

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/163/2016  w sprawie zmiany nazwy ulicy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-155-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

PDFwyniki konsultacji2.pdf

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XVIII/139/2016  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  Gminy Popielów na lata 2016-2019

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2016 z dnia 3-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji -Program zabytków.doc
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-139-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf
 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-257-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-130-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf
PDFopinia Kuratora.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-259-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
JPEGOpinia Sanepidu do uchwał.jpeg

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2016 z dnia 3-06-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-134-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do ucwały Nr XXI-159-2012 w sprawie regulaminu.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-238-2016 z dnia 14-04-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2015 rok.pdf
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci  i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum prowadzonych przez gminę Popielów

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdfkonsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XV/    /2016  z dnia 31 marca  2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 roku
PDFOgłoszenie Wójta oo przeprowadzeniu konsultacji.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-227-2016 z dnia 8-03-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie pzryjecia programu opieki nad zwierzętami.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy w 2016 roku.pdf
PDFProtokól wyników konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XIV/92/2016  z dnia 28 stycznia  2016 roku w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres  2016-2020 z perspektywą  do 2025 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2015 z dnia 14-01-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku (003).pdf
DOCXformularz konsultacji 5.docx
PDFFormularz do konsultacji.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji społecznych.pdf
 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XIII/88/2015  z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia  zasad  i  kryteriów rekrutacji  do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Popielów.

PDFOgłoszenie o konsultacji.pdf
PDFFormularz do konsultacji.pdf
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFwyniki konsultacji.pdf
 

file,id_cms='2666',type='image'] 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr  XII/77    /2015   z dnia  26 listopada   2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-185-2015 dnia 13-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłat za odpady komunalne.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-77-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf

PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XII-77-2015.pdf
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały uchwały Nr XII-77-2015.doc

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-179-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016.docx.pdf 
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-73 -2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

DOCFormularz konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.doc 

PDFWyniki konsultacji.pdf
 

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez  niektórych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów​

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2015 z dnia 1 -10-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf

PDFProjekt Uchwały.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf 

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Nr  IX/ 43 /2015   z dnia 25 czerwca  2015r. w sprawie  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji  leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015 - 2020

PDFOGŁOSZENIE KONSULTACJI.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2015 z dnia 10-06-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacjii.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-43-2015 z dnia 25-06-2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców na lata 2015-2020.pdf
 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr VII/33 /2015 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2015 z dnia 14-04-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf
PDFogłoszenie o konsultacji.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji docx.docx

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie  pzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Popielów  w 2015 roku 
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFProjekt Uchwały Nr VI-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf
PDFProtokół z wyników konsultacji.pdf

PDFProtokół z wynikami konsulatacji społecznych.pdf
 

 Konsultacje społeczne dotyczące projektów  Uchwał w sprawie:
Nr V/20/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr V/21/2015  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr V/22/2015  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProtokół z wynikami konsultacji 1.pdf

 

Konsultacje społeczne do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”.

 

JPEGOgłoszenie o konsultacjach.jpg
PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Popielow.pdf
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
JPEGPismo RDOŚ.jpg
JPEGPismo PWIS.jpg
DOCOgloszenie_udzial_spoleczenstwa_Popielow.doc
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.doc
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2014 z dnia 16-10-2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLI-293-2014 -projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-2014.doc Program Współpracy na 2015 rok.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
 

 


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-276-2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
DOCXformularz konsultacji 5.docx
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-277-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-278-2014 w sprawie określenia wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-279-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy XXXVIII-280-2014 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
DOCXFORMULARZ konsultacji 4 docx.docx

 PDFWyniki konsultacji.pdf


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Rady Gminy.Nr XXXVII-265-2014.pdf
PDFformularz konsultacji-1.pdf
DOCXFormularz konsultacji .docx


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOgłoszenie Wójta Gminy z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf
DOCFormularz konsultacji.1.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
DOCXFormularz konsultacji 2docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXII-164-2012.pdf
DOCXFormularz konsultacji 3.docx
PDFProtokół z wynikami konsulatacji.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektów Uchwał

PDFZarządzenie nr 0050-489-2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

PDFZarządzenie nr 0050-490-2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Projekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DOCFormularz konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

DOCXFormularz konsultacji społecznych do Projektu Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-234-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad ich ustalania-2.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCXFormularz konsultacji -1.docx
PDFProtokół z wynikami konsultacji-1.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-235-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-235-2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze-1.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji -2.doc

 PDFProtokół z wynikami konsultacji .pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPGOgłoszenie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PDFOgłoszenie dotyczące konsultacji Programu Współpracy z organizacjami poarządowymi .pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 7.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.doc
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXI-150-2013 dot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013.doc
PDFformularz konsultacji.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r..doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2013 z dnia 18.04.2013 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z realizacji Programu Współpracy z organizacjami w 2012 r..pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013.pdf
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFformularz konsultacji.pdf1.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-186-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXII-165-2013.pdf
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-180-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.353.2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o prowadzeniu konsultacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami.doc
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf
 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.321.2012 z dnia 13.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.docx
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-149-2012.pdf
PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-150-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFformularz zgłaszania wniosków i uwag.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości.doc

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-147-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI--2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2013.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-153-2012.doc Program Współpracy na 2013 rok.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i.docx
PDFformularz zgłaszania uwag i wniosków .pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-153-2012.pdf

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-281-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. proektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
PDFFormularz konsultacji regulamin dodatków dla nauczycieli.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag -warunki przyznawania nauczycielom dodatków.docx
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf

PDFwyniki konsultacji -1.pdfPDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-280-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultaci dot. proektu uchwały w sprawie zasad i wysokości dotacji.pdf
PDFFormularz konsuttacji -żłobki.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf

PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi jednomandatowe.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze.pdf

PDFwyniki konsultacji -2.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFformularz konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-123-2012-1.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.211.2012 z dnia 16.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji sprawozdania Rocznego Programu Współpracy za 2011 rok.pdf
PDFFormularz konsulatacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
DOCXProjekt uchwały NR XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFwyniki konsultacji-1.pdf
 

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFwyniki konsultacji.pdfPDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf

 PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-09-14

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2011
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  14-09-2011 12:19
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 10:07
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 3163
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×