Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 563225-N-2019 z dnia 19.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 563225-N-2019 z dn. 19.06.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - świetlica Stobrawa.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - świetlica Stobrawa.zip

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - świetlica Stobrawa.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - świetlica Stobrawa.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.11.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.11.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.11.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510163077-N-2019 z dn. 05.08.2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  19-06-2019 13:47
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  05-08-2019 16:04
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 375
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×