Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIA OFERTOWE - 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach.

PDFZapytanie ofertowe OSA Nowe Siołkowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc

PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót - OSA Nowe Siołkowice.pdf

ZIPZałącznik nr 5 - Dokumantacja techniczna - OSA Nowe Siołkowice.zip

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA:

PDFOdpowiedź na pytania do treści zapytania ofertowego - OSA Nowe Siołkowice.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101803 O - ulicy Wodociągowej w m. Kurznie”.

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja projektowa - Przebudowa ulicy Wodociągowej w m. Kurznie.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja - Wodociągowa.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego.

PDFZapytanie ofertowe_2.pdf
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc

PDFZmiana treści zapytania ofertowego.pdf

PDFProtokół z wyboru oferty.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno/promocyjnych dla projektu pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”

PDFZapytanie ofertowe_tablice informacyjne.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Wzór tablicy informacyjnej.docx
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi pn. „Obsługa prawna Gminy Popielów”.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - Obsługa prawna Gminy Popielów.pdf
DOCXFormularz Oferty - Gmina Popielów.docx

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na Obsługa prawną.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu komputerowego.

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
PDFZawiadomienie o unieważnieniu zapytania.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”.

PDFZAPYTANIA OFERTOWE na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa ulicy Polnej w m. Karłowice.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Nadzór inwestorski - ul. Polna w Karłowicach.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dwóch sztuk witaczy w miejscowości Stare Siołkowice wraz z dostawą i montażem, zgodnie z projektem.

PDFZapytanie ofertowe - witacze.pdf
DOCXFormularz oferty - witacze.docx
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłowice, przy ul. Młyńskiej”.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji - przebudowa dachu PP Karłowice.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
ZIPDokumentacja fotograficzna obiektu.zip

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI ZAPYTANIA:

PDFOdpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego - Dokumentacja - dach PP Karłowice.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja - dach PP Karłowice.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące: Nasadzenia w ramach projektu „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Mapa z lokalizacją.pdf

Informacja o wyborze oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach” w okresie od 22 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku

PDFZapytanie na ratowników.pdf
DOCPropozycja cenowa - zalacznik nr 1.doc
PDFWykaz sprzętu załącznik nr 2.pdf
PDFOrganizacja kąpieliska - załącznik nr 3.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach – roboty budowlane

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.zip
ZIPZałącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe _wycinka drzew _tereny gminne.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFlokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia_Karłowice.pdf
PDFlokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia_Siołkowice.pdf
PDFLokalizacja drzewa przeznaczonego do usunięcia_Popielów_1.pdf
PDFBrzoza brodawkowata w Lubieni - zdjęcie i mapka.pdf
PDFBrzozy brodawkowate w Popielowie - zdjęcie i mapka.pdf
PDFZdjęcia drzew_Karłowice.pdf
PDFZdjęcia drzew_Stare Siołkowice.pdf
PDFZdjęcia topoli_Popielów_1.pdf

PDFProtokół z wyboru oferty wycinka drzew.pdf
PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakupu sprzętu ratownictwa medycznego służącego zapewnieniu gotowości bojowej OSP

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP.pdf
PDFWzór oferty - sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP.pdf
DOCXWzór oferty - sprzęt ratownictwa medycznego dla OSP.docx

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2019
  przez: Beata Kupczyk
 • opublikowano:
  07-02-2019 12:31
  przez: Beata Kupczyk
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 13:11
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 2591
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×