Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Lobbing

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa , zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa pobierz

W pojęciu powyższej ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową musi być wpisany do rejestru podmiotów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Organy władzy publicznej zobowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec tych organów przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową.

Szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy  przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej określa:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.pdf
PDFOświadczenie wskazujące podmioty na rzecz których prowadzona jest zawodowa.pdf
PDFOświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf
 

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorzadu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w roku 2016.pdf
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorzadu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w roku 2017.pdf
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2016
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  10-10-2016 10:14
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  08-01-2019 08:49
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 3428
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×