Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpływające petycje

1. Numer petycji: 1/2019
2. Numer kancelaryjny: 504/2019
3. Imię i nazwisko/ nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Stobrawy
4. Data wpływu: 31.01.2019

5. Przedmiot petycji: w sprawie częstotliwości kursów autobusów
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2019.pdf
7. Data uzupełnienia przez wnoszących: 12.02.2019
8. Treść uzupełnienia petycji przez wnoszących: PDFPetycja 152.1.2019 - uzupełnienie.pdf
9. Pismem OR.152.1.2.2019.SS przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z ustawami PDFOR.152.1.2.2019.pdf
10. Na dzień 25 lutego 2019 r. na godz. 14:20 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
11. W dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 14:20 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że Rada Gminy nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji i należy ją przesłać do podmiotu właściwego, w związku z czym opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 28 lutego 2019 r.
PDFUchwała nr 1-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 25-02-2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
12. W dniu 28 lutego 2019 r. odbyły się obrady sesji Rady Gminy Popielów. Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr VI/32/2019 w sprawie przekazania petycji nr 1/2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
PDFUchwała Nr VI-32-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
13. Przewodnicząca Rady Gminy pismem nr OR.0004.7.2019.SS przekazała petycję wraz z uzupełnieniem Marszałkowi Województwa Opolskiego. PDFPismo do Marszałka.pdf


PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2018 rok.pdf


PDFInformacja o złożonych petycjach za 2017 rok.pdf


1. Numer petycji 1/2016
2. numer kancelaryjny 1061/2016
3.Imię i nazwisko/ nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. Z o.o
4.data wpływu : 25.03.2016
5.Przedmiot petycji :Przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu Podwórko Nivea
6.Treść petycji PDFPetycja.pdf

7.Wystąpienie pismem nr OiS.152.1.2016.IL o uzupełnienie  treści petycji zgodnie z ustawą PDFkorespondencja.pdf

1. Numer petycji 2/2016
2. numer kancelaryjny 1230/2016
3.Imię i nazwisko/ nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 11.04.2016
5.Przedmiot petycji :  proces wymiany systemów operacyjnych , przekazanie informacji nt.Programu Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej dla podmiotów sektora publicznego
6.Treść petycji PDFPetycja 2.pdf

7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawą PDFPismo o uzupełnienie.pdf

 

1. Numer petycji 3/2016
2. numer kancelaryjny 1335/2016
3.Imię i nazwisko/ nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 18.04.2016
5.Przedmiot petycji :  o utworzenie  przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca"
6.Treść petycji PDFtreść petycji.pdf
7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawąPDFodpowiedź na petycję.pdf


XLSKopia petycje_2016.xls
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do wójta Gminy za 2016 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2016
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  13-04-2016 11:01
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  16-04-2019 09:22
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 3702
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×