Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Popielów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-484-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.pdf
 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
PDFzałacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf

ustawa o pożytku publicznym.pdf
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.pdf
Wzór oferty na realizację zadania publicznego.docx
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert , którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów  sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf -załacznik do Zarządzenia Wójta Gminy
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf

RTFwzor_oferty.rtf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-450-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,

W związku z realizacją Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w 2017r został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2017.

PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017
PDFWzór oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2017 z dnia 23-08-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2016 z dnia 16-11-2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf
Wójt Gminy Popielów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.

2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu

PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf

 

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf


PDFustawa o pożytku publicznym.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.pdf
DOCXWzór oferty na realizację zadania publicznego.docx
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx


PDFZAPROSZENIE WÓJTA GMINY do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDFFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.pdf
DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert.pdf
 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017  I PRZYZNANIE DOTACJI OFERENTOM  ZGODNIE Z PONIŻEJ ZAŁĄCZONYMI ZARZĄDZENIAMI

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-337-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-338-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-193-2015 z dnia 1-12-2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu

PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
 

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
 2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf

DOCwzór oferty -edytowalny.doc
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  02-12-2015 10:02
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  20-11-2017 11:10
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 3018
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×