Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Referaty i stanowiska

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY
 

Wójt - Kierownik Urzędu

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy


 

NAZWA RFERATU

NUMER POKOJU

E-MAIL

NUMER  TELFFONU

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko pracy ds. Kancelarii Wójta  Gminy

21

ug@popielow.pl

77 4275 822

Stanowisko pracy ds. Organizacyjno-Osobowych

27

kadry@popielow.pl

77 4275-829

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy

 

25

radagminy@popielow.pl

77 4275 826

Stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej, Kultury Fizycznej i Sportu

33

dzial.gosp@popielow.pl

77 4275 836

Stanowisko pracy ds. Oświaty

 

14

oswiata@popielow.pl

77 4275 835

Informatyk

1

informatyk@popielow.pl

77 4275 855

 

Stanowisko pracy Organizacyjnych
i Archiwum

14

archiwum@popielow.pl

77 4275 856

                                                           REFERAT FINANSOWY

Zastępca Głównego Księgowego

 

42

ksiegowosc.mis@popielow.pl

77 4275 845

Wieloosobowe stanowisko pracy
ds. Księgowości

42

ksiegowosc.wirwihs@popielow.pl

 

77 4275 844

ksiegowosc.was@popielow.pl

77 4275 846

 

Wieloosobowe stanowisko
ds. Podatków i Opłat

41

podatki@popielow.pl

77 4275 841

 

podatki.pogrzeba@popielow.pl

77 4275 842

 

podatki.berezowska@popielow.pl

77 4275 843

 

Stanowisko pracy ds. Rachuby Płac i Ubezpieczeń Społecznych

43

place@popielow.pl

77 4275 847

 

ksiegowosc.chrzastek@popielow.pl

77 4275 848

 

Stanowisko pracy ds. Obsługi Kasowej

34

kasa@popielow.pl

77 42 75 837

URZĄD STANU CYWILNEGO, REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

31

kierowmik.usc@popielow.pl

77 4275 831

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

32

 

 

 

so@popielow.pl

77 4275 832

Stanowisko pracy ds. Dowodów Osobistych

so@popielow.pl

77 4275 832

Stanowisko pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i OC

 

32

zk@popielow.pl

77 4275 834

                                                REFERAT BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Budownictwa

12

 

 

 

 

budownictwo@popielow.pl

77 4275 851

zp@popielow.pl

 

77 4275 852

Stanowisko pracy ds. Inwestycji

itr@popielow.pl

 

77 4275 858

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Gruntami i Geodezji

13

geodezja@popielow.pl

77 4275 854

 

Stanowisko pracy ds. Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi

11

 

 

rolnictwo@popielow.pl

77 4275 850

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

gk@popielow.pl

77 4275 853

RADCA PRAWNY

 

      23

radca@popielow.pl

77 4275 823

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2015
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  22-04-2015 14:14
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  19-03-2018 09:38
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 3469
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×