Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy działają 3 placówki przedszkolne
Przedszkola to instytucje publiczne , sprawujące opiekę wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat , dla których organem prowadzącym jest gmina Popielów .
Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. Przedszkola to jednostki organizacyjne ,finansowane ze środków budżetu gminy.


Przedszkole w Popielowie.jpg

1.Przedszkole Publiczne
46-090 Popielów
ul. Powstańców Śl 26
tel : 4692-133

czynne w godz. 6.30-16.30
e-mail:

Dyrektor Placówki : Krystyna Rychlik


2.Przedszkole Publiczne
46-083 Stare Siołkowice
ul.Piastowska 15
tel 4692-149
czynne 6.30-15.30
e-mail:

Dyrektor Placówki : Wiesława Folęga


3.Przedszkole Publiczne
46-037 Karłowice
ul. Młyńska 1
tel.4697-167

czynne 6.30-15.30
e-mail:


Dyrektor Placówki : Joanna Zulewska

Działalnością poszczególnych przedszkoli kieruje Dyrektor który:

-kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
-sprawuje nadzór pedagogiczny,
-sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
-dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
-wykonuje innne zadania wynikające z przepisów szczególnych

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków , wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres 1 roku.
Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora placówki do 30 kwietnia każdego roku, który podlega zatwierdzeniu przez Kuratora i Wójta Gminy.
Szczegółowa struktura organizacyjna danej placówki oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów zawarte są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy :
-prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
-umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole
-zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa ,prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
-udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
-zapewnienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


Zapraszamy, przyjdź, zobacz !

W naszych placówkach przedszkolnych dzieci spędzają bardzo ciekawie czas. Estetycznie urządzone sale zapraszają do zabawy i nauki . Różnorodność kolorowych atrakcyjnych zabawek stwarza wiele możliwości .
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2003
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  22-09-2003 13:45
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  16-01-2017 08:26
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 3255
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×