Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
37419292793528631629383603792932664184580000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411313292138957311432423123684294162619833640304733166738677
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74717
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44651
 3. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 43230
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 35250
 5. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 22248
 6. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 21392
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 18087
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018
  Wyświetleń: 17612
 9. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13097
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12819
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 11689
 12. Przetargi
  Wyświetleń: 11019
 13. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 10673
 14. Wybory
  Wyświetleń: 10272
 15. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 10006
 16. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 9379
 17. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 9145
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8009
 19. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7844
 20. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 7457
 21. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 7156
 22. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 6958
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6932
 24. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 6809
 25. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 6493
 26. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 6479
 27. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 6444
 28. Konkursy
  Wyświetleń: 6342
 29. PRZETARGI 2019
  Wyświetleń: 6317
 30. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6269
 31. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 6230
 32. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 6218
 33. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 6012
 34. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 5915
 35. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 5882
 36. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 5858
 37. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 5712
 38. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5683
 39. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 5679
 40. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 5658
 41. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 5623
 42. RADA GMINY
  Wyświetleń: 5555
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5543
 44. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 5485
 45. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5407
 46. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5276
 47. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5272
 48. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5224
 49. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 5185
 50. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 5142
 51. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 5086
 52. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 5043
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4897
 54. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4840
 55. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 4824
 56. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4818
 57. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 4788
 58. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 4747
 59. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 4715
 60. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4698
 61. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4688
 62. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 4659
 63. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4652
 64. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 4582
 65. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4563
 66. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 4545
 67. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4499
 68. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4482
 69. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4464
 70. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4448
 71. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 4444
 72. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 4413
 73. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4408
 74. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 4375
 75. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4372
 76. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4350
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4337
 78. Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4323
 79. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 4313
 80. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4311
 81. Kontrole
  Wyświetleń: 4286
 82. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4266
 83. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4241
 84. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 4235
 85. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4232
 86. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4214
 87. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 4211
 88. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4185
 89. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4111
 90. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4107
 91. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4097
 92. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 4094
 93. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 4066
 94. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 4061
 95. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 4034
 96. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4028
 97. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 4024
 98. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 4021
 99. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 3998
 100. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3959
 101. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3926
 102. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 3896
 103. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 3876
 104. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3873
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3831
 106. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 3783
 107. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3758
 108. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3694
 109. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 3656
 110. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 3625
 111. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3613
 112. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 3609
 113. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3579
 114. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 3550
 115. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3542
 116. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3486
 117. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 3390
 118. Lobbing
  Wyświetleń: 3344
 119. EBOI
  Wyświetleń: 3317
 120. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 3196
 121. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3186
 122. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 3100
 123. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 3082
 124. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 3080
 125. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 3049
 126. Majątek gminy
  Wyświetleń: 3029
 127. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2982
 128. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 2958
 129. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 2951
 130. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2941
 131. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 2929
 132. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2907
 133. EBO 365
  Wyświetleń: 2885
 134. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 2869
 135. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2865
 136. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 2854
 137. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2854
 138. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2852
 139. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 2829
 140. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 2788
 141. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2717
 142. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2707
 143. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2706
 144. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2649
 145. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 2648
 146. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2644
 147. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 2641
 148. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 2638
 149. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2603
 150. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2599
 151. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2581
 152. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2546
 153. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 2541
 154. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 2536
 155. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2531
 156. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2525
 157. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2516
 158. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2485
 159. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2482
 160. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 2446
 161. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2445
 162. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 2410
 163. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2379
 164. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2369
 165. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2366
 166. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 2362
 167. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 2346
 168. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 2345
 169. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2342
 170. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 2336
 171. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 2330
 172. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2315
 173. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 2296
 174. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2278
 175. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 2252
 176. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2250
 177. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2239
 178. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 2226
 179. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 2224
 180. BUDŻET GMINY NA ROK 2019
  Wyświetleń: 2218
 181. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 2217
 182. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 2214
 183. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 2209
 184. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2197
 185. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2195
 186. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2195
 187. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 2175
 188. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2173
 189. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2142
 190. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2125
 191. BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 2123
 192. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 2118
 193. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 2088
 194. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2082
 195. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 2081
 196. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2070
 197. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 2057
 198. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 2052
 199. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 2041
 200. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 2016
 201. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2009
 202. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2000
 203. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1967
 204. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1966
 205. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1954
 206. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 1949
 207. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1941
 208. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1936
 209. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1913
 210. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1910
 211. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1906
 212. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1900
 213. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1895
 214. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1890
 215. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1882
 216. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1874
 217. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1865
 218. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1851
 219. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1850
 220. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1847
 221. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1842
 222. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1837
 223. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1825
 224. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1824
 225. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1823
 226. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1819
 227. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1818
 228. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1810
 229. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1807
 230. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1805
 231. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1802
 232. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1791
 233. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1786
 234. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1779
 235. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1778
 236. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1775
 237. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1774
 238. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1764
 239. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1760
 240. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1749
 241. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1747
 242. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1743
 243. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1738
 244. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1735
 245. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1715
 246. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1703
 247. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1702
 248. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1693
 249. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1688
 250. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1681
 251. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1680
 252. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1676
 253. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1660
 254. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1656
 255. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1655
 256. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1646
 257. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1637
 258. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1636
 259. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1607
 260. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1604
 261. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1597
 262. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1596
 263. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1586
 264. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1585
 265. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1584
 266. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1570
 267. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1570
 268. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1565
 269. Druki oświadczeń majątkowych radnych
  Wyświetleń: 1562
 270. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1548
 271. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1543
 272. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1532
 273. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 1528
 274. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1526
 275. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1519
 276. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1519
 277. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1517
 278. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1486
 279. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1481
 280. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1476
 281. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
  Wyświetleń: 1475
 282. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1450
 283. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1446
 284. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 1417
 285. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1413
 286. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1403
 287. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1401
 288. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1387
 289. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 1383
 290. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1383
 291. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 1359
 292. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1337
 293. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 1311
 294. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 1274
 295. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1247
 296. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 1232
 297. Protokoły
  Wyświetleń: 1232
 298. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1227
 299. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1220
 300. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1209
 301. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1201
 302. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1199
 303. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 1197
 304. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1197
 305. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1173
 306. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1141
 307. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1133
 308. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 1128
 309. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1118
 310. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1117
 311. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1091
 312. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 1085
 313. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1073
 314. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 1069
 315. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1068
 316. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1068
 317. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1067
 318. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1058
 319. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 1038
 320. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1035
 321. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 1011
 322. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 987
 323. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 982
 324. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 972
 325. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 961
 326. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 945
 327. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
  Wyświetleń: 945
 328. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 944
 329. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 933
 330. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 924
 331. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 874
 332. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2018-2023
  Wyświetleń: 823
 333. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 818
 334. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 803
 335. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 781
 336. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 774
 337. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 746
 338. Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 724
 339. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 715
 340. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 704
 341. BOS.271.08.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (III postępowanie)
  Wyświetleń: 696
 342. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 683
 343. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 682
 344. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 679
 345. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018
  Wyświetleń: 587
 346. BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 559
 347. INFORMACJA O ZAKUPIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP STARE SIOŁKOWICE
  Wyświetleń: 534
 348. BOS.271.1.2019 Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 507
 349. BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice
  Wyświetleń: 507
 350. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 502
 351. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 481
 352. BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 474
 353. BOS.271.3.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 393
 354. BOS.271.11.2018 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 387
 355. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 386
 356. BOS.271.5.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (III postępowanie)
  Wyświetleń: 365
 357. Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018
  Wyświetleń: 360
 358. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Wyświetleń: 324
 359. BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)
  Wyświetleń: 316
 360. BOS.271.4.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (II postępowanie)
  Wyświetleń: 314
 361. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 289
 362. BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)
  Wyświetleń: 281
 363. BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie
  Wyświetleń: 268
 364. BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 258
 365. BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 244
 366. BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
  Wyświetleń: 240
 367. Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.
  Wyświetleń: 223
 368. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 126
 369. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów
  Wyświetleń: 116
 370. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
  Wyświetleń: 98
 371. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 84
 372. BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 77
 373. BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 76
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących
  Wyświetleń: 59
 375. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów - 2019
  Wyświetleń: 39
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 4337
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×