Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
34749246012427618501215792087333551229142079532570235590
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 41626
 2. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 33317
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17556
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 14769
 5. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 14423
 6. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10334
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 9160
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9138
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7057
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 6616
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5896
 12. Wybory
  Wyświetleń: 5557
 13. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4692
 14. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4599
 15. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 4447
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 4404
 17. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4300
 18. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 4214
 19. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3701
 20. Konkursy
  Wyświetleń: 3554
 21. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 3499
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3413
 23. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 3370
 24. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3349
 25. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 3333
 26. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 3255
 27. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 3239
 28. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 3239
 29. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3212
 30. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 3141
 31. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 3062
 32. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3036
 33. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3018
 34. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3002
 35. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2977
 36. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 2853
 37. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 2840
 38. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 2819
 39. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 2813
 40. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2812
 41. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 2795
 42. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2786
 43. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 2765
 44. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2746
 45. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 2679
 46. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2676
 47. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 2660
 48. RADA GMINY
  Wyświetleń: 2649
 49. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 2620
 50. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 2617
 51. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 2577
 52. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2518
 53. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 2489
 54. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 2484
 55. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2455
 56. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2449
 57. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 2446
 58. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2416
 59. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2407
 60. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 2400
 61. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2397
 62. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 2388
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2371
 64. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2355
 65. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 2336
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2335
 67. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2327
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2297
 69. Kontrole
  Wyświetleń: 2295
 70. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2285
 71. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2284
 72. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2284
 73. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2279
 74. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2272
 75. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2271
 76. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2270
 77. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 2267
 78. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 2216
 79. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 2213
 80. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2211
 81. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 2204
 82. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2198
 83. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2195
 84. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2187
 85. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2158
 86. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 2147
 87. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 2144
 88. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 2135
 89. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 2133
 90. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2123
 91. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2104
 92. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2102
 93. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 2091
 94. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2086
 95. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 2034
 96. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 1998
 97. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 1986
 98. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 1932
 99. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 1924
 100. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1903
 101. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 1892
 102. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 1887
 103. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 1880
 104. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 1866
 105. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 1854
 106. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1838
 107. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 1827
 108. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 1817
 109. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1813
 110. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 1811
 111. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 1808
 112. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 1794
 113. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 1776
 114. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 1767
 115. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 1699
 116. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1682
 117. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1599
 118. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 1585
 119. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1572
 120. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 1558
 121. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1549
 122. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1544
 123. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1541
 124. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1540
 125. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 1529
 126. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 1486
 127. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1423
 128. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 1407
 129. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 1404
 130. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 1394
 131. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1357
 132. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 1353
 133. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 1350
 134. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 1333
 135. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1301
 136. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1298
 137. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1297
 138. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1294
 139. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1294
 140. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 1288
 141. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1285
 142. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 1281
 143. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1274
 144. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 1272
 145. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1272
 146. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 1267
 147. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1251
 148. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1238
 149. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1235
 150. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 1232
 151. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1226
 152. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 1219
 153. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 1216
 154. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1185
 155. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 1185
 156. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1183
 157. REFERATY I STANOWISKA
  Wyświetleń: 1183
 158. Lobbing
  Wyświetleń: 1180
 159. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 1180
 160. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1179
 161. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 1178
 162. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1174
 163. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 1169
 164. PRZETARGI
  Wyświetleń: 1166
 165. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1163
 166. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 1162
 167. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1154
 168. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1151
 169. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1144
 170. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1139
 171. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1135
 172. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 1127
 173. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 1127
 174. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1122
 175. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1116
 176. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1100
 177. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1087
 178. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 1087
 179. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 1063
 180. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1058
 181. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1045
 182. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1020
 183. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1018
 184. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1017
 185. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1015
 186. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1012
 187. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1011
 188. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 995
 189. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 993
 190. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 989
 191. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 984
 192. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 984
 193. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 981
 194. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 973
 195. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 968
 196. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 965
 197. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 964
 198. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 961
 199. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 960
 200. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 955
 201. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 953
 202. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 952
 203. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 949
 204. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 946
 205. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 944
 206. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 943
 207. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 938
 208. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 934
 209. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 931
 210. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 930
 211. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 930
 212. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 923
 213. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 922
 214. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 921
 215. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 911
 216. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 907
 217. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 901
 218. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 897
 219. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 892
 220. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 890
 221. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 889
 222. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 883
 223. EBOI
  Wyświetleń: 878
 224. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 868
 225. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 836
 226. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 832
 227. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 825
 228. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 823
 229. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 814
 230. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 810
 231. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 808
 232. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 807
 233. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 806
 234. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 805
 235. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 795
 236. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 795
 237. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 792
 238. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 791
 239. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 789
 240. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 785
 241. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 778
 242. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 766
 243. EBO 365
  Wyświetleń: 763
 244. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 753
 245. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 746
 246. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 742
 247. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 735
 248. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 733
 249. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 733
 250. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 731
 251. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 726
 252. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 722
 253. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 720
 254. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 717
 255. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 716
 256. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 707
 257. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 705
 258. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 692
 259. Protokoły
  Wyświetleń: 683
 260. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 679
 261. Majątek gminy
  Wyświetleń: 675
 262. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 635
 263. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 624
 264. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 620
 265. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 592
 266. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 578
 267. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 570
 268. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 568
 269. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 567
 270. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 554
 271. Rada Gminy
  Wyświetleń: 546
 272. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 538
 273. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 532
 274. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 513
 275. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 503
 276. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 496
 277. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 494
 278. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 492
 279. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 461
 280. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 455
 281. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 449
 282. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 417
 283. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 368
 284. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 346
 285. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 325
 286. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 324
 287. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 311
 288. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 262
 289. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 246
 290. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 239
 291. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 237
 292. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 234
 293. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 225
 294. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 203
 295. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 202
 296. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 185
 297. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 176
 298. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 169
 299. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 168
 300. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 160
 301. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 157
 302. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 136
 303. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 134
 304. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 131
 305. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 97
 306. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 57
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 2371
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×