Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3752129794359153217439160386181992600000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411313292138957311432423123684294162619833640304733166738878
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 73511
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 43464
 3. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 42995
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 34334
 5. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 21097
 6. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 20576
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 17519
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 17300
 9. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 12939
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12591
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 11384
 12. Przetargi
  Wyświetleń: 10855
 13. Wybory
  Wyświetleń: 10137
 14. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 9713
 15. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 9692
 16. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 9162
 17. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 8235
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7846
 19. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7728
 20. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 7103
 21. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 7065
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 6790
 23. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 6387
 24. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 6338
 25. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 6335
 26. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 6330
 27. Konkursy
  Wyświetleń: 6224
 28. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 6187
 29. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6137
 30. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 6112
 31. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 6103
 32. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5868
 33. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 5858
 34. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 5812
 35. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 5771
 36. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 5610
 37. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5577
 38. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 5571
 39. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 5544
 40. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 5528
 41. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5479
 42. RADA GMINY
  Wyświetleń: 5476
 43. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 5378
 44. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5303
 45. PRZETARGI 2019
  Wyświetleń: 5243
 46. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5201
 47. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5181
 48. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5137
 49. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 5097
 50. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 5033
 51. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 5005
 52. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 4940
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4812
 54. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 4757
 55. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4732
 56. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4728
 57. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 4686
 58. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 4677
 59. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 4668
 60. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 4622
 61. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4621
 62. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4618
 63. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4552
 64. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 4504
 65. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 4482
 66. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4477
 67. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 4401
 68. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4385
 69. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4371
 70. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 4364
 71. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4351
 72. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 4336
 73. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4333
 74. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4292
 75. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 4282
 76. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4264
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4253
 78. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 4241
 79. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4233
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 4195
 81. Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4193
 82. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 4188
 83. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 4180
 84. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4164
 85. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 4147
 86. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 4131
 87. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4095
 88. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4095
 89. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4017
 90. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4006
 91. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4000
 92. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 3988
 93. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 3981
 94. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 3969
 95. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 3969
 96. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 3964
 97. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 3960
 98. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 3953
 99. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 3931
 100. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3889
 101. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 3857
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3848
 103. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3846
 104. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 3784
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3755
 106. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 3713
 107. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3672
 108. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3666
 109. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 3593
 110. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3574
 111. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 3550
 112. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 3540
 113. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3496
 114. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 3484
 115. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3457
 116. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3440
 117. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 3352
 118. Lobbing
  Wyświetleń: 3264
 119. EBOI
  Wyświetleń: 3220
 120. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 3132
 121. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3115
 122. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2019
  Wyświetleń: 3053
 123. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 3052
 124. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 3049
 125. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 3045
 126. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 3015
 127. Majątek gminy
  Wyświetleń: 2940
 128. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 2932
 129. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 2911
 130. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2887
 131. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2878
 132. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2861
 133. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 2841
 134. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 2839
 135. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2834
 136. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2832
 137. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 2820
 138. EBO 365
  Wyświetleń: 2806
 139. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 2803
 140. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2766
 141. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 2709
 142. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2678
 143. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2673
 144. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2659
 145. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2620
 146. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2614
 147. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 2588
 148. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 2572
 149. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2569
 150. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 2566
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2549
 152. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2543
 153. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2527
 154. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 2505
 155. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2503
 156. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 2493
 157. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2481
 158. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2474
 159. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 2453
 160. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2427
 161. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 2421
 162. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 2373
 163. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2361
 164. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2342
 165. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2342
 166. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2335
 167. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 2324
 168. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 2313
 169. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 2310
 170. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 2305
 171. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 2302
 172. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 2295
 173. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2289
 174. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 2266
 175. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2237
 176. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 2233
 177. Projekty uchwał kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2212
 178. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 2207
 179. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2205
 180. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 2204
 181. BUDŻET GMINY NA ROK 2019
  Wyświetleń: 2191
 182. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 2187
 183. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 2180
 184. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 2177
 185. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2167
 186. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 2166
 187. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 2162
 188. PRZETARGI
  Wyświetleń: 2138
 189. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 2134
 190. BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 2105
 191. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2100
 192. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 2094
 193. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2076
 194. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 2068
 195. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 2054
 196. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 2042
 197. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 2023
 198. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2023
 199. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 2017
 200. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 2001
 201. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1990
 202. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1965
 203. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1948
 204. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1941
 205. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1935
 206. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1925
 207. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 1911
 208. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1908
 209. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1895
 210. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1885
 211. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1882
 212. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1879
 213. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1874
 214. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1873
 215. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1843
 216. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1841
 217. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1838
 218. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1820
 219. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1819
 220. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1816
 221. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1815
 222. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1808
 223. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1803
 224. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1799
 225. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1793
 226. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1787
 227. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1785
 228. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1785
 229. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1784
 230. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1775
 231. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1766
 232. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1766
 233. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1758
 234. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1757
 235. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1753
 236. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1753
 237. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1749
 238. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1738
 239. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1736
 240. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1722
 241. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1719
 242. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1719
 243. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1709
 244. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1704
 245. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 1686
 246. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1672
 247. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1664
 248. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1661
 249. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1653
 250. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1651
 251. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1642
 252. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1641
 253. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1640
 254. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1624
 255. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1622
 256. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1616
 257. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1612
 258. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1609
 259. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1605
 260. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1579
 261. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1565
 262. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1565
 263. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1564
 264. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1563
 265. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1542
 266. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1540
 267. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1537
 268. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1537
 269. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1535
 270. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1524
 271. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1514
 272. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1505
 273. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 1497
 274. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1492
 275. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1491
 276. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1481
 277. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1478
 278. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1456
 279. Druki oświadczeń majątkowych radnych
  Wyświetleń: 1455
 280. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1454
 281. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
  Wyświetleń: 1440
 282. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1423
 283. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1418
 284. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1407
 285. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 1378
 286. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1360
 287. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1357
 288. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 1354
 289. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1346
 290. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1339
 291. INFORMACJE WÓJTA GMINY Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 1338
 292. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 1336
 293. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1294
 294. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 1290
 295. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 1245
 296. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 1212
 297. Protokoły
  Wyświetleń: 1201
 298. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 1187
 299. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 1186
 300. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 1185
 301. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 1181
 302. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1179
 303. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1166
 304. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1159
 305. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1146
 306. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 1144
 307. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1117
 308. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1086
 309. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 1077
 310. Rada Gminy
  Wyświetleń: 1067
 311. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1066
 312. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 1056
 313. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 1048
 314. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1048
 315. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1038
 316. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1031
 317. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1029
 318. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 1027
 319. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1023
 320. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 998
 321. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 981
 322. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 980
 323. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 953
 324. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 952
 325. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2017 ROK
  Wyświetleń: 942
 326. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 923
 327. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 910
 328. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 906
 329. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 897
 330. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 886
 331. Interpelacje radnych
  Wyświetleń: 866
 332. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 844
 333. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
  Wyświetleń: 843
 334. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 784
 335. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2018-2023
  Wyświetleń: 760
 336. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 755
 337. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 733
 338. Protokoły z sesji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 711
 339. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 710
 340. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 687
 341. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 684
 342. Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 663
 343. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 662
 344. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 658
 345. BOS.271.08.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (III postępowanie)
  Wyświetleń: 648
 346. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 593
 347. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018
  Wyświetleń: 553
 348. BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 488
 349. INFORMACJA O ZAKUPIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP STARE SIOŁKOWICE
  Wyświetleń: 487
 350. BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 444
 351. BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice
  Wyświetleń: 432
 352. BOS.271.1.2019 Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 420
 353. UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK
  Wyświetleń: 415
 354. Raporty o stanie Gminy
  Wyświetleń: 386
 355. BOS.271.3.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 355
 356. BOS.271.11.2018 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 353
 357. Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018
  Wyświetleń: 337
 358. BOS.271.5.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (III postępowanie)
  Wyświetleń: 316
 359. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 293
 360. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
  Wyświetleń: 270
 361. BOS.271.4.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (II postępowanie)
  Wyświetleń: 269
 362. BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)
  Wyświetleń: 262
 363. BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)
  Wyświetleń: 237
 364. Wybory ławników kadencji 2020-2023
  Wyświetleń: 213
 365. BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
  Wyświetleń: 191
 366. Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.
  Wyświetleń: 190
 367. BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie
  Wyświetleń: 180
 368. BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost
  Wyświetleń: 165
 369. BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)
  Wyświetleń: 147
 370. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 71
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 4233
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×