Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291413027000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 39028
 2. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 30537
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15505
 4. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 13605
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 12885
 6. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9490
 7. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8617
 8. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 8479
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6264
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 6053
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5453
 12. Wybory
  Wyświetleń: 5006
 13. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4443
 14. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 4268
 15. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3995
 16. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 3958
 17. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3799
 18. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 3631
 19. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 3327
 20. Konkursy
  Wyświetleń: 3273
 21. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 3211
 22. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 3147
 23. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3104
 24. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 3067
 25. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3045
 26. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 2975
 27. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2941
 28. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 2941
 29. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 2922
 30. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 2920
 31. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 2833
 32. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2746
 33. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2743
 34. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2733
 35. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2691
 36. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 2601
 37. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 2575
 38. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2561
 39. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 2552
 40. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 2550
 41. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2524
 42. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 2496
 43. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2487
 44. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2436
 45. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 2427
 46. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 2399
 47. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 2396
 48. RADA GMINY
  Wyświetleń: 2380
 49. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 2366
 50. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 2359
 51. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2296
 52. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2268
 53. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 2255
 54. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 2238
 55. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 2216
 56. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2199
 57. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2195
 58. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2193
 59. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2180
 60. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2164
 61. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 2164
 62. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 2150
 63. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 2147
 64. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2123
 65. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 2122
 66. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 2110
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2109
 68. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2105
 69. Kontrole
  Wyświetleń: 2097
 70. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2097
 71. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2083
 72. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2068
 73. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2053
 74. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2052
 75. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 2041
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2041
 77. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2033
 78. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2024
 79. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2023
 80. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 2022
 81. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2003
 82. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 1984
 83. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1981
 84. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 1957
 85. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1951
 86. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 1938
 87. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1922
 88. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 1906
 89. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 1905
 90. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 1899
 91. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1878
 92. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1863
 93. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1862
 94. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1855
 95. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 1833
 96. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 1826
 97. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 1772
 98. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 1740
 99. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 1740
 100. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 1737
 101. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 1735
 102. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 1728
 103. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 1715
 104. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 1704
 105. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 1699
 106. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 1680
 107. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1658
 108. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 1645
 109. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 1625
 110. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 1625
 111. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 1611
 112. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 1576
 113. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 1564
 114. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 1549
 115. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 1538
 116. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1493
 117. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1491
 118. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1461
 119. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 1432
 120. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1409
 121. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1405
 122. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 1398
 123. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1396
 124. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 1366
 125. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1363
 126. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 1336
 127. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 1316
 128. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1281
 129. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 1278
 130. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 1242
 131. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 1223
 132. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 1219
 133. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 1212
 134. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1179
 135. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1178
 136. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1165
 137. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1157
 138. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1154
 139. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1145
 140. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 1141
 141. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 1140
 142. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 1140
 143. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1137
 144. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1123
 145. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1123
 146. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1110
 147. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1102
 148. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 1096
 149. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1094
 150. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 1093
 151. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 1086
 152. REFERATY I STANOWISKA
  Wyświetleń: 1064
 153. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1057
 154. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1057
 155. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1056
 156. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1053
 157. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1046
 158. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 1046
 159. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1042
 160. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 1042
 161. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1038
 162. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 1031
 163. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 1025
 164. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 1022
 165. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1019
 166. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 1018
 167. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1006
 168. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 987
 169. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 979
 170. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 974
 171. PRZETARGI
  Wyświetleń: 965
 172. Lobbing
  Wyświetleń: 961
 173. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 956
 174. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 955
 175. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 953
 176. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 950
 177. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 947
 178. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 945
 179. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 944
 180. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 925
 181. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 904
 182. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 902
 183. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 898
 184. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 893
 185. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 892
 186. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 880
 187. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 877
 188. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 875
 189. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 866
 190. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 858
 191. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 857
 192. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 855
 193. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 855
 194. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 855
 195. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 849
 196. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 848
 197. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 847
 198. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 846
 199. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 845
 200. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 844
 201. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 844
 202. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 842
 203. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 842
 204. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 834
 205. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 829
 206. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 828
 207. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 824
 208. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 820
 209. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 811
 210. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 811
 211. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 808
 212. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 805
 213. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 804
 214. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 794
 215. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 793
 216. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 788
 217. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 787
 218. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 783
 219. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 781
 220. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 777
 221. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 775
 222. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 751
 223. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 750
 224. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 742
 225. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 727
 226. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 722
 227. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 720
 228. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 713
 229. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 710
 230. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 707
 231. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 705
 232. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 701
 233. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 701
 234. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 700
 235. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 684
 236. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 681
 237. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 674
 238. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 667
 239. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 664
 240. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 660
 241. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 660
 242. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 656
 243. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 644
 244. EBOI
  Wyświetleń: 642
 245. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 640
 246. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 638
 247. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 633
 248. Protokoły
  Wyświetleń: 630
 249. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 628
 250. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 621
 251. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 620
 252. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 609
 253. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 601
 254. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 577
 255. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 577
 256. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 574
 257. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 556
 258. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 547
 259. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 546
 260. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 541
 261. EBO 365
  Wyświetleń: 529
 262. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 521
 263. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 511
 264. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 509
 265. Majątek gminy
  Wyświetleń: 489
 266. Rada Gminy
  Wyświetleń: 489
 267. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 484
 268. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 481
 269. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 478
 270. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 472
 271. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 456
 272. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 452
 273. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 447
 274. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 442
 275. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 438
 276. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 434
 277. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 405
 278. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 405
 279. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 337
 280. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 308
 281. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 284
 282. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 263
 283. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 185
 284. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 183
 285. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 179
 286. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 173
 287. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 161
 288. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 161
 289. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 158
 290. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 150
 291. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 141
 292. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 137
 293. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 121
 294. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 114
 295. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 91
 296. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 88
 297. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 84
 298. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 71
 299. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 67
 300. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 62
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 2180
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×