Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4113132921389573114324231236841007400000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 51800
 2. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 39897
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25782
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 20535
 5. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 17328
 6. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 13061
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 11802
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10848
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9404
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 8580
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 7640
 12. Wybory
  Wyświetleń: 7126
 13. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 6586
 14. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 6171
 15. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5881
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5854
 17. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 5270
 18. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 5128
 19. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5058
 20. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 4774
 21. Konkursy
  Wyświetleń: 4613
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4573
 23. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 4520
 24. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 4510
 25. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4377
 26. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 4329
 27. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 4324
 28. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 4270
 29. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4266
 30. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 4190
 31. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 4089
 32. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3984
 33. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3973
 34. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 3969
 35. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 3946
 36. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3927
 37. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 3910
 38. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3907
 39. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 3901
 40. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 3855
 41. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 3774
 42. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 3743
 43. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3741
 44. RADA GMINY
  Wyświetleń: 3736
 45. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 3714
 46. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 3677
 47. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 3629
 48. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 3626
 49. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3614
 50. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 3611
 51. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 3551
 52. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 3499
 53. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3483
 54. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 3428
 55. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 3422
 56. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 3380
 57. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3321
 58. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 3320
 59. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 3295
 60. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 3290
 61. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3260
 62. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3259
 63. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 3238
 64. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3228
 65. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3219
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3212
 67. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3175
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3130
 69. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3109
 70. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 3106
 71. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 3103
 72. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 3080
 73. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3079
 74. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3076
 75. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 3067
 76. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3065
 77. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3052
 78. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 3049
 79. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 3045
 80. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 3039
 81. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 3036
 82. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3029
 83. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3024
 84. Kontrole
  Wyświetleń: 3017
 85. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2977
 86. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 2966
 87. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2964
 88. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2915
 89. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 2900
 90. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2885
 91. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 2869
 92. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 2832
 93. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2821
 94. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2820
 95. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2801
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2772
 97. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2755
 98. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2692
 99. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 2661
 100. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 2647
 101. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 2639
 102. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 2583
 103. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 2572
 104. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 2548
 105. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 2536
 106. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 2532
 107. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2530
 108. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2503
 109. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 2456
 110. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 2449
 111. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 2436
 112. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 2412
 113. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 2411
 114. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2407
 115. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 2398
 116. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 2394
 117. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2309
 118. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2238
 119. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2236
 120. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2231
 121. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2207
 122. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2201
 123. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2180
 124. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 2169
 125. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2099
 126. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2082
 127. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2071
 128. Lobbing
  Wyświetleń: 2022
 129. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 1996
 130. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1978
 131. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1970
 132. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 1967
 133. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1960
 134. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1908
 135. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1904
 136. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1902
 137. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 1878
 138. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1875
 139. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1864
 140. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1861
 141. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 1861
 142. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1860
 143. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1857
 144. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1856
 145. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 1849
 146. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1849
 147. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1840
 148. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 1830
 149. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 1826
 150. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 1801
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 1795
 152. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1789
 153. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 1789
 154. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1785
 155. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 1775
 156. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 1761
 157. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 1756
 158. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1748
 159. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 1739
 160. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1737
 161. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 1731
 162. PRZETARGI
  Wyświetleń: 1726
 163. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1725
 164. EBOI
  Wyświetleń: 1723
 165. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1717
 166. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 1693
 167. EBO 365
  Wyświetleń: 1686
 168. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1682
 169. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 1681
 170. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 1662
 171. Majątek gminy
  Wyświetleń: 1654
 172. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 1632
 173. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1623
 174. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1613
 175. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1613
 176. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 1594
 177. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1589
 178. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 1578
 179. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 1569
 180. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 1546
 181. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 1537
 182. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1536
 183. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1533
 184. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1524
 185. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1516
 186. REFERATY I STANOWISKA
  Wyświetleń: 1508
 187. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 1501
 188. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1486
 189. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1484
 190. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1483
 191. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1478
 192. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1476
 193. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 1475
 194. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 1473
 195. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 1472
 196. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1463
 197. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 1463
 198. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1457
 199. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1448
 200. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1419
 201. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 1415
 202. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1415
 203. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1412
 204. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1410
 205. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 1403
 206. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1402
 207. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1401
 208. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1400
 209. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1400
 210. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1392
 211. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1391
 212. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1388
 213. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1384
 214. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1377
 215. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1375
 216. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1374
 217. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1372
 218. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1365
 219. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1362
 220. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 1361
 221. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 1357
 222. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1353
 223. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1353
 224. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1348
 225. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1335
 226. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1335
 227. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1328
 228. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1312
 229. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1312
 230. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1303
 231. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1290
 232. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1286
 233. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1279
 234. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1273
 235. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1259
 236. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1256
 237. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1248
 238. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1247
 239. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1246
 240. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1228
 241. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1220
 242. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1217
 243. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1207
 244. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1204
 245. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1201
 246. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1194
 247. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1172
 248. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1170
 249. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1167
 250. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1140
 251. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1138
 252. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1129
 253. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1128
 254. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1124
 255. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1121
 256. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1113
 257. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1098
 258. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1097
 259. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1084
 260. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1083
 261. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1076
 262. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1062
 263. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 1044
 264. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 1011
 265. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 1002
 266. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 989
 267. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 979
 268. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 938
 269. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 932
 270. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 931
 271. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 889
 272. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 865
 273. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 864
 274. Protokoły
  Wyświetleń: 863
 275. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 862
 276. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 858
 277. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 850
 278. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 817
 279. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 813
 280. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 804
 281. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 796
 282. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 796
 283. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 792
 284. Rada Gminy
  Wyświetleń: 788
 285. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 770
 286. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 757
 287. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 751
 288. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 732
 289. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 727
 290. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 712
 291. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 688
 292. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 669
 293. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 666
 294. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 643
 295. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 631
 296. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 630
 297. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 621
 298. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 605
 299. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 603
 300. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 592
 301. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 580
 302. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 580
 303. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 575
 304. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 564
 305. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 533
 306. Informacje Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
  Wyświetleń: 513
 307. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 508
 308. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 507
 309. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 501
 310. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 478
 311. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 447
 312. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 445
 313. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 440
 314. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 436
 315. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 420
 316. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 412
 317. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 381
 318. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 377
 319. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 345
 320. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 289
 321. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 214
 322. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 188
 323. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 179
 324. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 175
 325. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 147
 326. Taryfy za wodę i ścieki w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 131
 327. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 118
 328. Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
  Wyświetleń: 82
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 3065
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×