Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
41131329213895731143200020000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 49447
 2. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 39475
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24001
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 19637
 5. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 16778
 6. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 12591
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 11304
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10526
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9037
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 8294
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 7307
 12. Wybory
  Wyświetleń: 6928
 13. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 6289
 14. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5934
 15. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5635
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5629
 17. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 5193
 18. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 5030
 19. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4868
 20. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4413
 21. Konkursy
  Wyświetleń: 4393
 22. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 4387
 23. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 4337
 24. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 4205
 25. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 4128
 26. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4106
 27. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 4098
 28. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 4075
 29. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 4048
 30. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 3980
 31. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 3847
 32. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3832
 33. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 3818
 34. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3789
 35. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3786
 36. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3778
 37. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 3769
 38. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 3737
 39. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 3702
 40. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 3688
 41. RADA GMINY
  Wyświetleń: 3593
 42. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 3552
 43. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3543
 44. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 3542
 45. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 3495
 46. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3492
 47. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 3483
 48. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 3474
 49. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 3436
 50. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 3386
 51. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3363
 52. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 3315
 53. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 3306
 54. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 3255
 55. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3223
 56. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 3212
 57. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 3209
 58. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 3162
 59. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 3146
 60. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3141
 61. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3140
 62. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 3132
 63. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3103
 64. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3070
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3035
 66. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 3033
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3024
 68. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 3007
 69. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2972
 70. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 2961
 71. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2952
 72. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2949
 73. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 2946
 74. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 2946
 75. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2939
 76. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 2938
 77. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 2936
 78. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2935
 79. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2934
 80. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2923
 81. Kontrole
  Wyświetleń: 2917
 82. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2905
 83. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2904
 84. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 2881
 85. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2850
 86. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2844
 87. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2825
 88. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2805
 89. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 2779
 90. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 2775
 91. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 2766
 92. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2729
 93. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2709
 94. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2709
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2682
 96. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2640
 97. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2611
 98. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 2588
 99. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 2580
 100. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 2542
 101. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 2533
 102. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2488
 103. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 2476
 104. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 2442
 105. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 2426
 106. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 2424
 107. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2403
 108. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 2397
 109. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 2377
 110. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 2367
 111. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 2343
 112. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 2339
 113. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 2336
 114. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2287
 115. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 2252
 116. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2248
 117. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 2184
 118. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 2182
 119. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 2182
 120. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2148
 121. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 2131
 122. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2095
 123. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 2051
 124. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 2035
 125. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 2030
 126. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 2028
 127. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2009
 128. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1920
 129. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 1912
 130. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1908
 131. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1884
 132. Lobbing
  Wyświetleń: 1872
 133. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1849
 134. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 1820
 135. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1816
 136. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1814
 137. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 1809
 138. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1800
 139. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1796
 140. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1796
 141. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 1788
 142. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 1788
 143. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1775
 144. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1773
 145. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 1772
 146. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1757
 147. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1757
 148. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 1753
 149. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1749
 150. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 1743
 151. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 1731
 152. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1721
 153. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 1715
 154. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 1704
 155. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1700
 156. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1696
 157. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 1686
 158. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1679
 159. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1677
 160. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 1671
 161. PRZETARGI
  Wyświetleń: 1668
 162. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1661
 163. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 1651
 164. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 1634
 165. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 1618
 166. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 1611
 167. EBOI
  Wyświetleń: 1597
 168. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1581
 169. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1580
 170. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 1580
 171. EBO 365
  Wyświetleń: 1568
 172. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1552
 173. PRZETARGI 2018
  Wyświetleń: 1547
 174. Majątek gminy
  Wyświetleń: 1545
 175. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1544
 176. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1539
 177. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 1503
 178. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1493
 179. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 1492
 180. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1492
 181. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 1489
 182. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1483
 183. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 1479
 184. REFERATY I STANOWISKA
  Wyświetleń: 1456
 185. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1455
 186. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 1453
 187. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1452
 188. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1441
 189. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1435
 190. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 1425
 191. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 1424
 192. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1424
 193. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1424
 194. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 1417
 195. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1413
 196. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1410
 197. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1391
 198. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 1381
 199. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1372
 200. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1369
 201. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1366
 202. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1359
 203. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1358
 204. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1358
 205. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 1357
 206. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1350
 207. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1347
 208. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1344
 209. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1342
 210. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1338
 211. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1328
 212. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1324
 213. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 1324
 214. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1320
 215. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1315
 216. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1311
 217. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1310
 218. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1307
 219. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1306
 220. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 1302
 221. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1294
 222. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1293
 223. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1284
 224. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1275
 225. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1259
 226. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1258
 227. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1256
 228. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 1251
 229. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 1249
 230. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1236
 231. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1234
 232. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 1232
 233. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1216
 234. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1215
 235. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1208
 236. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1205
 237. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1203
 238. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 1193
 239. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1191
 240. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 1186
 241. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1181
 242. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1169
 243. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 1167
 244. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 1162
 245. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 1158
 246. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 1157
 247. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 1127
 248. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 1127
 249. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 1126
 250. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 1100
 251. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 1098
 252. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1093
 253. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1090
 254. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 1088
 255. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1078
 256. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 1076
 257. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 1060
 258. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1048
 259. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 1045
 260. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 1045
 261. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 1027
 262. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1023
 263. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 978
 264. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 970
 265. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 965
 266. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 958
 267. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 943
 268. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 916
 269. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 901
 270. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 872
 271. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 857
 272. Protokoły
  Wyświetleń: 843
 273. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 836
 274. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 823
 275. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 800
 276. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 787
 277. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 784
 278. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 769
 279. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 765
 280. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 762
 281. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 761
 282. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 760
 283. Rada Gminy
  Wyświetleń: 757
 284. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 754
 285. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 729
 286. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 724
 287. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 699
 288. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 687
 289. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 684
 290. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 666
 291. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 663
 292. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 643
 293. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 611
 294. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 605
 295. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 589
 296. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 585
 297. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 577
 298. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 559
 299. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 533
 300. ITR.271.01.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 532
 301. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 523
 302. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 522
 303. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 520
 304. BOS.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego – Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
  Wyświetleń: 499
 305. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 469
 306. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 463
 307. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 446
 308. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 410
 309. Informacje Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
  Wyświetleń: 409
 310. Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 405
 311. BOS.271.03.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw
  Wyświetleń: 385
 312. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 382
 313. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 379
 314. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 366
 315. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 363
 316. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 345
 317. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 320
 318. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
  Wyświetleń: 317
 319. UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 306
 320. BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)
  Wyświetleń: 181
 321. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 177
 322. BOS.271.05.2018 Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw (II postępowanie)
  Wyświetleń: 117
 323. BOS.271.06.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.
  Wyświetleń: 111
 324. BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d
  Wyświetleń: 77
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 2923
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×