Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2244800000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347492460124276185012157920873335512291420795325703608729833
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
330662436519124160401768415696158791836316556175831692721136
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0010483141095312362114321079512006120201214113088
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 44092
 2. Zapytania ofertowe 2013-2016
  Wyświetleń: 35676
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19506
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 16318
 5. PRZETARGI 2015
  Wyświetleń: 15218
 6. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego , Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11049
 7. Obrót nieruchomościami -zbywanie i dzierżawa
  Wyświetleń: 9759
 8. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego ,Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9579
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7708
 10. Przetargi
  Wyświetleń: 7261
 11. Nabór na stanowska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 6501
 12. Wybory
  Wyświetleń: 5962
 13. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5202
 14. PRZETARGI 2017
  Wyświetleń: 5031
 15. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 4875
 16. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 4796
 17. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4711
 18. PRZETARGI 2016
  Wyświetleń: 4575
 19. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4104
 20. Konkursy
  Wyświetleń: 3820
 21. Wójt Gminy i Zastępca
  Wyświetleń: 3783
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3771
 23. Projekt budżetu
  Wyświetleń: 3638
 24. PRZEDSZKOLA
  Wyświetleń: 3575
 25. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 3573
 26. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3551
 27. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3473
 28. Zawiadomienia / obwieszczenia
  Wyświetleń: 3417
 29. Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
  Wyświetleń: 3376
 30. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 3360
 31. Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów
  Wyświetleń: 3349
 32. Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3298
 33. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3293
 34. PRZETARGI 2014
  Wyświetleń: 3263
 35. Ewidencja Przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3238
 36. PRZETARGI 2013
  Wyświetleń: 3202
 37. Nabór na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 3189
 38. Zapytania ofertowe - 2017
  Wyświetleń: 3154
 39. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 3138
 40. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 3138
 41. Statut jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3093
 42. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH
  Wyświetleń: 3047
 43. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE
  Wyświetleń: 3022
 44. Usługi turystyczne
  Wyświetleń: 3015
 45. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  Wyświetleń: 2995
 46. PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2991
 47. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2974
 48. RADA GMINY
  Wyświetleń: 2938
 49. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 2926
 50. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2882
 51. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
  Wyświetleń: 2843
 52. STRATEGIA ROZWOJU GMINY
  Wyświetleń: 2811
 53. Terminy obrad sesji i posiedzeń komisji
  Wyświetleń: 2810
 54. KONSULTACJE SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 2805
 55. SOŁECTWA GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2745
 56. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2699
 57. INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  Wyświetleń: 2689
 58. Informacje Wójta Gminy nt.budżetu gminy
  Wyświetleń: 2665
 59. Sposób dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2653
 60. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2625
 61. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2615
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2600
 63. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2585
 64. PRZETARGI 2011
  Wyświetleń: 2584
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2572
 66. Wybory ławników kadencji 2016-2019
  Wyświetleń: 2562
 67. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2549
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2532
 69. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2531
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2515
 71. SKŁADY OSOBOWE KOMISJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY RADZIE GMINY
  Wyświetleń: 2501
 72. Dostęp do elektronicznego Dziennika Ustaw
  Wyświetleń: 2495
 73. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2493
 74. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2492
 75. kwartalne sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2487
 76. Kontrole
  Wyświetleń: 2478
 77. STATUT GMINY POPIELÓW
  Wyświetleń: 2474
 78. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2459
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2455
 80. Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
  Wyświetleń: 2433
 81. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 2403
 82. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2401
 83. Wybory ławników 2012-2015
  Wyświetleń: 2372
 84. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 2367
 85. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2358
 86. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2358
 87. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 2356
 88. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów
  Wyświetleń: 2336
 89. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2325
 90. Ośrodek Kultury i Biblioteki
  Wyświetleń: 2323
 91. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZEDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2003 r.
  Wyświetleń: 2312
 92. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Wyświetleń: 2299
 93. Baza organizacji pozarządowych i kół terenowych działających w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2288
 94. Dostęp do Dziennika Urzędowego woj.opolskiego
  Wyświetleń: 2285
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2270
 96. Dostęp do elektronicznego Monitora Polski
  Wyświetleń: 2243
 97. Nagrody certyfikaty i wyróznienia
  Wyświetleń: 2187
 98. PRZETARGI 2012
  Wyświetleń: 2165
 99. Przetargi-2007
  Wyświetleń: 2151
 100. ITR.271.05.2017 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 2142
 101. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 2084
 102. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 2074
 103. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  Wyświetleń: 2049
 104. PRZETARGI 2009
  Wyświetleń: 2049
 105. Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji
  Wyświetleń: 2046
 106. PRZETARGI 2008
  Wyświetleń: 2031
 107. Informacja o jakości wody
  Wyświetleń: 2017
 108. Wykaz kontroli i audytów przeprowadzonych w Gminie Popielów
  Wyświetleń: 2008
 109. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK
  Wyświetleń: 2004
 110. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1994
 111. PRZETARGI -2010
  Wyświetleń: 1983
 112. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2002r.
  Wyświetleń: 1981
 113. Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji
  Wyświetleń: 1973
 114. Wpływające petycje
  Wyświetleń: 1970
 115. Katalog spraw jakie obywatel może załatwić
  Wyświetleń: 1926
 116. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1876
 117. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015
  Wyświetleń: 1858
 118. Referendum 2015
  Wyświetleń: 1778
 119. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów na lata 2004-2007
  Wyświetleń: 1766
 120. ITR.271.02.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1736
 121. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1708
 122. Przetargi-2006
  Wyświetleń: 1704
 123. Przedszkole Publiczne w Popielowie
  Wyświetleń: 1668
 124. ITR.271.01.2017 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1664
 125. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1660
 126. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1650
 127. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2006
  Wyświetleń: 1614
 128. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1595
 129. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1561
 130. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010
  Wyświetleń: 1541
 131. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2014 VII kadencja
  Wyświetleń: 1527
 132. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 1520
 133. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2004r
  Wyświetleń: 1500
 134. UCHWAŁY RADY GMINY ZA ROK 2013
  Wyświetleń: 1491
 135. Uchwały Rady Gminy rok 2014
  Wyświetleń: 1471
 136. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 rok
  Wyświetleń: 1456
 137. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 1449
 138. ITR.271.01.2016 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2016 r.
  Wyświetleń: 1447
 139. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1445
 140. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 1441
 141. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1434
 142. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1431
 143. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2013 rok
  Wyświetleń: 1425
 144. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Wyświetleń: 1424
 145. Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1424
 146. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1410
 147. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1407
 148. UCHWAŁY RADY GMINY rok 2012
  Wyświetleń: 1403
 149. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1390
 150. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  Wyświetleń: 1387
 151. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1384
 152. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2012
  Wyświetleń: 1382
 153. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1382
 154. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1376
 155. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1371
 156. Lobbing
  Wyświetleń: 1369
 157. PRZETARGI
  Wyświetleń: 1365
 158. ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1360
 159. UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010
  Wyświetleń: 1359
 160. UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK
  Wyświetleń: 1358
 161. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2011
  Wyświetleń: 1339
 162. BUDŻET GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1329
 163. PRZETARGI-2005
  Wyświetleń: 1308
 164. UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016
  Wyświetleń: 1307
 165. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach
  Wyświetleń: 1306
 166. UCHWAŁY RADY GMINY VI KADENCJI rok 2010
  Wyświetleń: 1295
 167. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1289
 168. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2005r.
  Wyświetleń: 1288
 169. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1279
 170. Przedszkole Publiczne w Karłowicach
  Wyświetleń: 1279
 171. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1276
 172. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2011 rok
  Wyświetleń: 1272
 173. REFERATY I STANOWISKA
  Wyświetleń: 1264
 174. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
  Wyświetleń: 1246
 175. OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 1237
 176. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2014
  Wyświetleń: 1234
 177. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2007
  Wyświetleń: 1226
 178. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1223
 179. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1210
 180. INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW GMINY
  Wyświetleń: 1185
 181. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1173
 182. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 1171
 183. BUDŻET GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1160
 184. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1160
 185. Konsultacje społeczne projektów uchwał
  Wyświetleń: 1144
 186. ITR.271.03.2016 Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia
  Wyświetleń: 1136
 187. Projekty uchwał VI kadencji
  Wyświetleń: 1128
 188. BUDŻET GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1127
 189. UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)
  Wyświetleń: 1124
 190. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1116
 191. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1115
 192. PROJEKT BUDZETU GMINY NA ROK 2008
  Wyświetleń: 1115
 193. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
  Wyświetleń: 1114
 194. BUDŻET GMINY NA 2012 rok
  Wyświetleń: 1110
 195. BUDŻET GMINY NA ROK 2016
  Wyświetleń: 1100
 196. BUDŻET GMINY NA 2013 rok
  Wyświetleń: 1099
 197. BUDŻET GMINY NA ROK 2009
  Wyświetleń: 1095
 198. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1095
 199. BUDŻET GMINY NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1094
 200. BUDŻET GMINY NR ROK 2011
  Wyświetleń: 1091
 201. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (kadencja 2006-2010) rok 2008
  Wyświetleń: 1086
 202. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2007
  Wyświetleń: 1084
 203. EBOI
  Wyświetleń: 1077
 204. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1075
 205. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011
  Wyświetleń: 1074
 206. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYYJNYCH ZA 2009 ROK
  Wyświetleń: 1073
 207. Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1066
 208. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA 2006-2010 -ROK 2008
  Wyświetleń: 1062
 209. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2013 ROK
  Wyświetleń: 1061
 210. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2012
  Wyświetleń: 1060
 211. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY-2005r.
  Wyświetleń: 1051
 212. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY ZA 2003r
  Wyświetleń: 1049
 213. ITR.271.02.2016 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1047
 214. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY VII KADENCJA rok 2014
  Wyświetleń: 1042
 215. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1039
 216. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012
  Wyświetleń: 1038
 217. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNICTWA URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2005 ROK
  Wyświetleń: 1023
 218. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1016
 219. ITR.271.04.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 1013
 220. PROJEKT BUDŻETU NA 2005r.
  Wyświetleń: 1012
 221. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2008 ROK
  Wyświetleń: 1007
 222. ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
  Wyświetleń: 1006
 223. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
  Wyświetleń: 1001
 224. EBO 365
  Wyświetleń: 994
 225. OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2010 ROK
  Wyświetleń: 993
 226. UCHWAŁY RADY GMINY -podjete w 2006r.
  Wyświetleń: 993
 227. UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJA-2006-2010 ROK 2009
  Wyświetleń: 980
 228. BUDŻET GMINY NA ROK 2003
  Wyświetleń: 967
 229. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 964
 230. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
  Wyświetleń: 961
 231. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2010 rok
  Wyświetleń: 940
 232. Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych
  Wyświetleń: 933
 233. BUDZET GMINY na rok 2005
  Wyświetleń: 930
 234. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 930
 235. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W LATACH 2002-2003
  Wyświetleń: 930
 236. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -2004r.
  Wyświetleń: 924
 237. BUDŻET GMINY NA ROK 2007
  Wyświetleń: 918
 238. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
  Wyświetleń: 913
 239. BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
  Wyświetleń: 909
 240. UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja
  Wyświetleń: 903
 241. Starategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025
  Wyświetleń: 902
 242. Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów na lata 2012-2027
  Wyświetleń: 897
 243. BUDŻET GMINY NA ROK 2004
  Wyświetleń: 895
 244. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VI Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 875
 245. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 875
 246. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
  Wyświetleń: 874
 247. UCHWAŁY RADY GMINY -PODJĘTE W 2005 r.
  Wyświetleń: 872
 248. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 863
 249. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY GMINY za 2004r.
  Wyświetleń: 860
 250. ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)
  Wyświetleń: 857
 251. Zarządzenia Wójta Gminy -rok 2009
  Wyświetleń: 854
 252. Majątek gminy
  Wyświetleń: 850
 253. UCHWAŁY RADY GMINY kadencja 2006-2010 rok 2007
  Wyświetleń: 836
 254. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY -rok 2006
  Wyświetleń: 828
 255. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji (2010-2014) rok 2011
  Wyświetleń: 826
 256. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 817
 257. Zarządzenia Wójta Gminy VI kadencji ( 2010-2014) rok 2010
  Wyświetleń: 802
 258. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
  Wyświetleń: 801
 259. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 797
 260. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 795
 261. Przetargi Parafia Karłowice
  Wyświetleń: 759
 262. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 746
 263. Protokoły
  Wyświetleń: 738
 264. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 734
 265. BUDŻET GMINY NA ROK 2017
  Wyświetleń: 719
 266. Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 704
 267. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 699
 268. Przetargi Parafia Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 698
 269. Projekty uchwał VII kadencja
  Wyświetleń: 668
 270. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
  Wyświetleń: 664
 271. Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy kadencja 2006-1010
  Wyświetleń: 651
 272. Przetargi Parafia Popielów
  Wyświetleń: 636
 273. Rada Gminy
  Wyświetleń: 621
 274. Kompetencje Referatów
  Wyświetleń: 617
 275. ZARZĄDZENIA WÓJTA
  Wyświetleń: 617
 276. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADECJI 2014-2018
  Wyświetleń: 592
 277. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015
  Wyświetleń: 585
 278. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 579
 279. terminy posiedzeń komisji i obrad sesji
  Wyświetleń: 572
 280. Strategia Rozwoju Gminy Popielów
  Wyświetleń: 546
 281. strona testowa BIP
  Wyświetleń: 546
 282. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 505
 283. ITR.271.06.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia
  Wyświetleń: 504
 284. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 501
 285. ITR.271.08.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach
  Wyświetleń: 450
 286. wykaz zgłoszonych petycji
  Wyświetleń: 444
 287. KAR.271.04.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu (II postępowanie)
  Wyświetleń: 420
 288. STS.271.02.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 412
 289. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK
  Wyświetleń: 362
 290. STS.271.01.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej
  Wyświetleń: 326
 291. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 316
 292. ITR.271.04.2017 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2017 r.
  Wyświetleń: 300
 293. Programy współpracy i sprawozdania
  Wyświetleń: 290
 294. KAR.271.03.2017 Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 284
 295. POP.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 276
 296. ITR.271.11.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych
  Wyświetleń: 268
 297. ITR.271.12.2017 Odbudowa drewnianego mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
  Wyświetleń: 265
 298. STS.271.03.2017 Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej (postępowanie II)
  Wyświetleń: 258
 299. ITR.271.07.2017 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
  Wyświetleń: 252
 300. ITR.271.10.2017 Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach (II postępowanie)
  Wyświetleń: 249
 301. POP.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów w Popielowie i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja w Popielowie
  Wyświetleń: 233
 302. Poradnik Interesanta
  Wyświetleń: 219
 303. KAR.271.02.2017 Monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 202
 304. Nagrody certyfikaty i wyróżnienia
  Wyświetleń: 201
 305. KAR.271.01.2017 Oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach i oświetlenie zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
  Wyświetleń: 181
 306. Zapytania ofertowe - 2018
  Wyświetleń: 137
 307. BUDŻET GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 128
 308. ITR.271.09.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
  Wyświetleń: 123
 309. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
  Wyświetleń: 27
 310. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROK
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  03-03-2015 15:21
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Popielów
  odwiedzin: 2549
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×