PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf PDFWzór oferty.pdf '/>

Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2018,
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020. Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2018.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-564-2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjeę programu polityki zdrowotnej.pdf


 

Projekt partnerski "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że

Gmina Popielów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Na podstawie przygotowanych i przeprowadzonych przez ośrodki wychowania przedszkolnego diagnoz wskazano dwa główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. Ponadto zmiana ustawy o systemie oświaty intensyfikuje potrzeby zwiększenia liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego jak i wydłużenia czasu pracy placówek. Projekt pozwoli na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego
i zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich.

Liderem projektu jest Miasto Opole.

                                                                                                         

 

Ogłoszenie wyników etapu gminnego konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych z terenu gminy Popielów

PDFOgłoszenie.pdf
 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości -lokal użytkowy przeznaczonej do użyczenia w Starych Siołkowicach ul.Michała 55

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2018 z dnia 29-01-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
 

Poniżej podaje się   do publicznej wiadomości  informacje dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych  szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019  ( termin podania informacji do publicznej wiadomości 26.01.2018 )
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-517-2018 z dnia 25-01-2018 w sprawie określenia terminów postepowania rekrytacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDFzałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkól podstawowych.pdf

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych :

 1. Przedszkole Publiczne w Popielowie, tel. 77 4 692 133
 2. Przedszkole Publiczne w Karłowicach, tel. 77 4 697 167
 3. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 149
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 77 4 692 026
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach 77 4 697 237
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 77 4 694 506

 PDFInformacja dla mieszkańców zmienionych nazw ulic w Popielowie Stobrawie i Starych Kolniach.pdf

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert , którego przedmiotem  jest wybór  dziennych  opiekunów  sprawujących  opiekę  nad dziećmi  do lat 3 na terenie gminy Popielów
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf

RTFwzor_oferty.rtf


Ogłoszenie o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  lub bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-419-2017 z dnia 21-06-2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub bezposredniego zawarcia umowy.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,

PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017
PDFWzór oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.

Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2017.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFWzór oferty.pdf

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-420-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2003
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  04-11-2003 12:58
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 09:01
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 4049
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×